คำคม..ข้อคิด

 

คำคม..ข้อคิด ๑๘
13 ส.ค. 2560

 

ความทรงจำที่ดีที่สุดในชีวิตของเราคืออะไร สิ่งที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตคืออะไร
ถ้าเราตอบได้
 
ความทรงจำที่ดีที่ที่สุดที่เรามี จะปลอบเราให้เดินหน้าต่อไปเป็นพลัง เป็นไฟ ทั้งทำให้เราคิดทบทวนองค์ประกอบที่จะทำให้สู่จุดนั้นได้ หรือไม่ก็เป็นสิ่งที่เก็บไว้ในใจ หล่อเลี้ยงกำลังใจให้ก้าวต่อไป สุดแต่ว่าเรื่องราวของแต่ละคนจะเป็นเรื่องราวแบบไหน การงาน ความรัก หรือความพรั่งพร้อม ซึ่งรวมถึงความสุข สงบ ในชีวิต ที่เคยมีมากที่สุด
 
ความทรงจำที่เลวร้าย ทำให้เราแข็งแกร่ง และมีความคิดเสมอว่า เราผ่่านจุดตายนั้นมาแล้ว เราจะไม่กลัวอะไรอีก เราจะไม่มี ไม่ทำ และไม่สร้างสถานะการณ์ให้เกิดเช่นนั้น เราจะไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต เราจะรอบคอบและทำให้ดีที่สุด
 
คิดว่า ความทรงจำอันไหนดีที่สุดและจะทำให้เราเก่ง และก้าวหน้ามากที่สุด แรงจากความทรงจำอันไหนจะส่งผลดีที่สุด
 
เราคงมีคำตอบให้กับตัวเองแล้ว วันนี้ คิดให้เป็น จะไม่น้อยเนื้อต่ำใจ ไม่เปรียบเทียบ ไม่ริษยา จิตไม่หมอง อย่างนี้ที่เรียกว่า วางได้ ปลงเป็น คิดออก ทางธรรม เรียกว่า ปัญญา
 
เป็นคติฝากให้ลูกศิษย์ค่ะ
 
ธรรมะในชีวิตประจำวัน, อาจารย์แอน, ษณอนงค์
 
ความภูมิใจที่สุดในชีวิตของเราอยู่ที่ตรงไหน ซึ่งคำตอบต้องไม่ใช่ การสร้างเนื้อสร้างตัวได้จนรวย เช่นเล่าปี่ คิดว่า ถ้าเป็นเขา เราคงภูมิใจที่สุดที่จากคนไม่มีอะไร ได้ขึ้นเป็นฮ่องเต้ครอบครองจ๊กก๊ก แต่สิ่งที่น่าภูมิใจที่สุดกลับเป็นเรื่องที่มีสัจจะ ได้ทำสิ่งที่ควรทำให้กับกวนอูน้องร่วมสาบานที่ควบม้าพันลี้หนีโจโฉกลับมาหาตน
 
ความภูมิใจของคนที่มีทุกอย่างในชีวิตจากน้ำพักน้ำแรงคือได้เลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่ชรา ความภูมิใจของขอทานผู้ยากไร้ คือได้ทำบุญบำรุงพุทธศาสนาอย่างเต็มที่
 
ความภูมิใจที่สุดในชีวิตของเราคืออะไร แม้เพียงหนึ่งเดียวแต่ก็เป็นความดีอันสูงสุดที่เราจะทำได้ใช่หรือไม่
 
ถามตัวเองว่า ในคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา เรามีสิ่งใดบ้างที่ภูมิใจที่สุดที่เราได้กระทำแล้ว เป็นความอิ่มเอม มีความปิติ และถ้าเราสามารถตอบตัวเองได้ เราก็เป็นคนดี ถ้ายังหาไม่ได้ เลือกไม่ถูก หรือยังสงสัยว่าเอ อันนี้ก็ใช่นะ อันโน้นก็ใช่นะ แสดงว่าไม่ใช่ เพราะให้คำตอบชัดเจนไม่ได้ ด้วยไม่มีสิ่งใดที่น่าภูมิใจจริงๆ อย่างชัดเจน
 
ทำความดี ละเว้นชั่ว จิตผ่องใส ให้เสมอต้นเสมอปลาย เราก็จะพบความภูมิใจที่แท้จริงด้วยตัวของเราเองค่ะ
 
ธรรมะในชีวิตประจำวัน, อาจารย์แอน, ษณอนงค์

 

สมัยพุทธกาล มีอุบาสกอุบาสิกาสองท่าน หนึ่งนั้นคือท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี สองนั้นคือ นางวิสาขา ต่างทำหน้าที่อุบาสกอุบาสิกาแก้ว ด้วย ชักชวนให้เหล่าสหายเพื่อนพ้องต่างทำความดี ด้วยศรัทธา ด้วยศีล ด้วยการทำความดี ให้คนรอบข้างมีความสุข มีจิตใจที่นึกถึงประโยชน์ของผู้อื่นเป็นสำคัญ ดูแลพุทธสถานและบำรุงทักขิไณยบุคคลในพุทธศาสนา


เราระมัดระวังกาย วาจา ใจ ให้ตั้งมั่น อยู่ในความดี อันเป็นที่รัก และเป็นประโยชน์


เราทำความดีให้มากที่สุด ให้เป็นที่พึ่งพึงระลึก ด้วย ศีล ด้วยสมาธิ สร้างสติ ในการทำกิจการต่างๆโดยรอบคอบ


เราสงบด้วยผลแห่งการรักษาศีล ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส เพื่อสู่แดนสุคติ ไม่หลงตายในที่สุด


ขอให้เป็นวันแห่งการสร้างกุศลของลูกและศิษย์ทุกคนนะคะ

 

ธรรมะในชีวิตประจำวัน, อาจารย์แอน, ษณอนงค์, วิสาขา, อนาถบิณฑิก

 

 

อย่าลืมทบทวนเป้าหมาย และแผนการทำงานของเรา การแก้ไขให้ทุกอย่างดีขึ้นด้วยการคิด พิจารณา ปรับเปลี่ยน ร้านค้าของเราต้องดูโดดเด่น บริษัท ที่นั่งของเราต้องดึงดูดให้เรากะตือรือล้น และ ข้อสำคัญใจของเราต้องมีพลัง ไม่ว่าสภาพแวดล้อมทางบุคคลหรือวัตถุจะไม่อำนวย ฝนจะตกฟ้าจะร้อง เราก็มีพลังกำลังใจ โลกทั้งใบอยู่ที่ใจของเราเอง

 

ธรรมะในชีวิตประจำวัน, อาจารย์แอน, ษณอนงค์

 

 

ความมีระเบียบจะอยู่ทุกที่ที่มีผู้ปฏิบัติ ความมีวินัยอยู่ทุกที่ในหมู่ผู้ที่เจริญแล้ว การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย อยู่ทุกที่ที่มีคนดี และวาจาสุภาพเรียบร้อยก็อยู่ทุกที่ที่มีผู้สำรวม กาย วาจา และใจ และทุกที่ที่กล่าวถึงนั้นก็มีอยู่ได้ทุกที่ที่ไม่จำเป็นต้องเป็นวัดเสมอไป แต่เป็นที่ที่อุดมมงคล ดังที่เราได้ประจักษ์ร่วมกันมาแล้ว เรามาช่วยกันทำให้สถานที่ของเราเป็นดังสถานที่ที่เราได้เคยอยู่ร่วมกันมาแล้ว เราก็จะมีหลายแห่งที่อุดมด้วยมงคลเช่นกันค่ะ

 

ธรรมะในชีวิตประจำวัน, อาจารย์แอน, ษณอนงค์

 

ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม จงทำให้สถานที่นั้นเป็นที่ที่มีความสุข อย่าคิดว่าจะไปแสวงหาความสุขจากที่อื่นถ้าใจเราไม่เป็นสุขและไม่คิดแบ่งปันความสุขให้ใคร
 
ในกรรมบถสิบ นอกจากถือศีล 5 ให้ครบแล้ว ยังต้องระวังวาจาอีกสี่ข้อ คือ พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่พูดจาหยาบคาย ไม่นินทา ไม่ยุยงส่อเสียดให้คนทะเลาะกัน รวมถึงการไม่ผูกโกรธหรืออาฆาตพยาบาท ทั้งมีปิยวาจาอยู่เสมอ มีแต่คำว่าให้ ช่วยเหลือทุกคนไม่นิ่งดูดาย เสมอต้นเสมอปลาย ไม่เจ้าอารมณ์ เห็นใจผู้น้อยและคนรอบข้าง

 

เพียงเท่านี้ เราไปที่ไหน ที่นั่นก็น่าอยู่ และมีความเป็นมงคลด้วยตัวของเราเอง ทั้งเป็นที่รักของทุกคนด้วยค่ะ

 

ธรรมะในชีวิตประจำวัน, กรรมบท ๑๐, อาจารย์แอน, ษณอนงค์