ฮวงจุ้ยพื้นฐาน

 

การจัดบ้านสำหรับคนธาตุดิน ตอนที่ ๑
25 ส.ค. 2560

 

ธาตุดิน คือบุคคลที่เกิดปี พ.ศ. ๒๔๙๑ – ๒๔๙๒ (ชวด – ฉลู), ๒๕๐๑ – ๒๕๐๒ (จอ – กุล), ๒๕๑๑ – ๒๕๑๒ (วอก – ระกา), ๒๕๒๑ – ๒๕๒๒ (มะเมีย – มะแม), ๒๕๓๑ – ๒๕๓๒ (มะโรง – มะเส็ง), ๒๕๔๑ –๒๕๔๒ (ขาล – เถาะ) โดยดูจากปี พ.ศ. ที่เกิดและนับหลังตรุษจีนแล้ว คือ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ หรือขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๓ ทั้งหมดนี้ มีธาตุดินเป็นธาตุประจำตัว
 
ธาตุดิน มีความสำคัญค่อนข้างมาก ถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่น้อยกว่าน้ำ แต่ก็เป็นถิ่นที่อยู่อาศัย ชาวจีนถือว่าสิ่งที่ปลูกสร้างลงไปในดิน มีผลต่อผู้อยู่อาศัย เปรียบเสมือนเนื้อ ชีวิต กระดูก ทุกสิ่งทุกอย่าง อวัยวะภายในจะเกี่ยวพันกับธาตุดินทั้งหมด เป็นธาตุที่ทำให้ทุกอย่างก่อกำเนิดและเจริญเติบโต
 
ความหมายในทางนามธรรม ก็จะหมายถึง ความหนักแน่น ความซื่อสัตย์ จงรักภักดี ประนีประนอม เพราะฉะนั้นในชีวิตทุกคน ถึงแม้ว่าจะมีธาตุต่างๆ กันก็ตาม ควรจะมีความเป็นธาตุดินผสมผสานอยู่ เราจะสังเกตได้จากแผ่นปากัว ตรงกลางจะเป็นรูปสัญลักษณ์ “ปลากินหางกัน” ซึ่งเป็นลักษณะของ “วัฏ” (วัฏสงสารที่กินหางกัน) ลักษณะของสีสันที่แสดงให้เห็น “หยิน และ หยาง” เป็นลักษณะของทุกอย่างที่เกิดมาเป็นคู่กัน ตรงนี้คือธาตุดิน ซึ่งเขาจะบอกเราว่า ใจกลางบ้านของทุกแห่งคือธาตุดิน ใจกลางของที่ดินทุกแห่งคือธาตุดิน
 
ในปากัว มีทิศที่แสดงถึงทิศของธาตุดิน ๓ ทิศด้วยกัน คือ ทิศกลาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ มากกว่าธาตุอื่นๆ เป็นการให้ความสำคัญกับธาตุดิน
 
ธาตุดิน ความหมายในทางธุรกิจ หมายถึง ผลผลิตและนำมาซึ่งรายได้ เพราะฉะนั้น ดินกับทองจึงมาด้วยกัน
 
ธาตุดินก่อกำเนิดมาจากธาตุไฟ แล้วสามารถที่จะสร้างธาตุทอง หมายถึง ชื่อเสียง ทรัพย์สินเงินทอง และความอุดมสมบูรณ์ นี่คือความสำคัญของธาตุดิน
 
บ้านใดก็ตามที่มีครบทุกธาตุแต่ขาดเพียงธาตุดิน ธาตุอื่นๆ ก็แทบจะไม่สามารถตั้งอยู่ได้เลย ถือว่าธาตุดินทำให้เกิดความหนักแน่นและมั่นคง ดังนั้นในทางฮวงจุ้ย จึงให้ชีวิตสมรสแทนด้วยธาตุดิน คือความหนักแน่นมั่นคง ความเป็นปึกแผ่น การสร้างสรรค์
 
บุคคลที่เกิดในปีธาตุดิน ถ้าเป็นคนที่หมกมุ่นกับเรื่องของตนเองมากเกินไป คอยแต่จะสงสารตัวเอง คิดถึงแต่ตัวเอง และไม่สนใจใยดีต่อเรื่องของคนอื่น ขาดความจริงใจ และเป็นคนที่เหมือนกับเห็นแก่ตัว คนๆ นั้นขาดธาตุดิน ต้องเสริมธาตุดินทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ต้องมีเครื่องปั้นดินเผาให้ดูหนักแน่น โอ่งใส่ข้าวสารให้เป็นโอ่งมังกร ในครัวให้เสริมธาตุดิน ให้ใช้ภาชนะเครื่องปั้นดินเผา หรือหน้าบ้านให้แขวนโมบายที่เป็นธาตุดินและต้องประสานบุคคล
 
โดยจะต้องฝึกที่จะสนใจในเรื่องราวภายนอกบ้าง อ่านข้อมูลข่าวสาร ให้ความสนใจคนอื่น สนใจเรื่องตัวเองให้น้อยลง พูดถึงเรื่องตัวเองให้น้อยลง ต้องพยายามลดสิ่งเหล่านี้ลงไป เพราะจะกลายเป็นเหมือนคนไม่จริงใจ ตรงไหนมีผลประโยชน์ก็จะเข้าไปอยู่ตรงนั้น
 
อาหารการกินที่เกี่ยวกับธาตุดิน คือ ของหวานต่างๆ ทองหยิบ ทองหยอด มัน เผือก กล้วยปิ้ง ขนมปัง
 
ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ยบ้าน, รับดูฮวงจุ้ย, แก้ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ยธุรกิจ, อาจารย์แอน, ฮวงจุ้ยห้องนอน