ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์

 

อิทธิพลดาวกุมลัคน์ (ดาวศุกร์)
15 ก.พ. 2561

 

ทุกครั้งที่ดาวศุกร์ (๖) เดินผิดปกติ แม้แต่ในช่วงที่เข้ามาเป็นอุจจ์ในราศีมีน ก็อาจมีการ พักร์ เสริด มนต์ จะมีผลทำให้เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ และระบบการเงิน ได้รับผลกระทบกระเทือน และมีปัญหาไปตามๆ กันอยู่เสมอ

 

เพราะโดยทั่วๆ ไป ความหมายของดาว ๖ คือ ดาวแห่งโภคทรัพย์ เทวีแห่งความงาม  ดาวแห่งความรัก ดาว ๖ จึงมีบทบาทเกี่ยวกับบ้านเมือง โลก แล้วก็ยังเป็นดาวที่อยู่ใกล้โลกของเราด้วย

 

ปกติดาวที่อยู่ใกล้จะมีผลและกระแสมากกว่าดาวที่อยู่ไกล ฉะนั้นดาวเล็กๆ เช่น ดาว ๒ ดาว ๔ ดาว ๖ กลับกลายเป็นมีอิทธิพลต่อโลกของเราค่อนข้างมากทีเดียว รวมทั้งดาว ๑ ด้วย ซึ่งรวมแล้ว มีมากกว่าดาวดวงอื่นๆ ด้วยซ้ำไป  เพราะดาวดวงอื่นๆ มักจะมีผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง ในแต่ละเดือนแต่ละปีที่ผ่านไป หรือว่าดาวบางดวงก็มีผลกับแร่ธาตุในพื้นดิน สภาพภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ สภาพแวดล้อม แต่ว่าดาว ๖ มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งจะรวมถึงดาว ๔ และ ๒ ซึ่งให้ผลเช่นเดียวกับดาว ๑ ด้วย

 

ตามสถิติที่ดาว ๖ พักร์ จะมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นภายในโลก เช่นปี ๒๕๑๗, ๒๕๔๓ และรวมทั้งในต้นปี ๔๔ เมื่อไรก็ตามที่น้ำมันขึ้นราคา สภาพเศรษฐกิจมีปัญหา แสดงว่าได้รับอิทธิพลจากดาว ๖ ที่เดินผิดปกติ ไม่ว่าจะเดินช้า เดินเร็ว เดินถอยหลังหรือแม้แต่หยุดอยู่กับที่ ขึ้นอยู่กับวงโคจร ซึ่งโดยมีโลกคอยสังเกตการณ์อยู่ (มองจากโลกออกไป) เพราะหากว่าเดินช้าก็ดูเหมือนว่าจะให้แสงเรามากตรงนั้น เมื่อมันเดินเร็ว ก็เหมือนได้แสงน้อยหน่อย พักร์อยู่กับที่ ก็ดูเหมือนกับจะทำให้เหมือนกับเราจ่อไฟไว้กับที่ตรงไหนนานๆ ไฟก็จะไหม้ ถ้าจ่อเร็วๆ ก็ไม่ได้รับประโยชน์จากไฟนั้น ตามหลักดาราศาสตร์ ทั้งโลกและดาว ๖ โคจรเป็นลักษณะวงรี  ฉะนั้นเมื่อถึงจุดปลายของวงรี (บางช่วง) ดาว ๖ ก็จะย้อนวนไปอีกด้าน คล้ายการ U-TURN  ณ จุดนี้จึงดูเหมือนไปพักร์ เหมือนสงบนิ่งแต่เป็นการเบี่ยงตัวเพื่อเดินกลับมา แต่พอย้อนกลับกลายเป็นเสริด แล้วช่วงนั้นดาว ๖ ก็เดินขึ้นเดินลงอยู่เช่นนั้น จึงกลายเป็นเสริด มณฑ์ อยู่อย่างนี้

 

เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนั้น ในทางดาราศาสตร์ อิทธิพลของแสงหรืออิทธิพลของดวงดาว  ในทางโหราศาสตร์ไทยถือว่าให้ผลร้ายมากกว่าผลดี เพราะอะไรก็ตามที่มันเป็นปกติ มันเป็นธรรมชาติ มันก็จะดำเนินของมันไปเรื่อยๆ แต่อะไรที่มันผิดปกติ ผิดธรรมชาติ ก็ย่อมทำให้อะไรต่างๆ เกิดผิดเพี้ยนไปหมดจากที่มันเคยเป็น ก็เลยไม่ถือว่ามันเป็นเรื่องดี (ในเมื่อดาวเคยดี  แล้วมาไม่ดี จึงถือว่าผิดปกติ)

 

ดาว ๖ เป็นดาวที่ให้ผลในเรื่องของความดีงาม เศรษฐกิจ การประสานสัมพันธ์ทั่วโลก ความรัก เมื่อเกิดเดินผิดปกติ สภาวะที่ขัดแย้งกันก็ดี สภาวะทางด้านเศรษฐกิจ หรือว่าสภาพการเงินก็ย่อหย่อนลงไป บางราย ถ้าดาว ๖ ทำมุมหรือมีอิทธิพลต่อดวงชาตา ถึงกับเงินติดขัดชะงักไปหมดก็มี

 

หรืออาชีพใดๆ ที่เกี่ยวพันกับดาว ๖ เช่น เรื่องความสวยความงาม เครื่องสำอางค์ ของหอม หรือเกี่ยวกับธาตุลมทั้งหลาย ก็ดูเหมือนจะผิดปกติไปด้วย เช่น เมื่อต้นปี พ.ศ.๒๕๔๔ ช่วงที่ ๖ เริ่มพักร์ ก็มีข่าวเครื่องบินตก พอดาว ๖ เดินมากระทบดาว ๗ เครื่องบินก็ตกอีก น้ำมันก็ขึ้นราคา เหล่านี้คือความผิดปกติของดาว ๖

 

โดยปกติ ดาว ๖ ที่กุมลัคนา จะให้ผลเหมือนๆ กันหมด ในเรื่องของการเป็นคนที่มีโวหารดี พูดจามีเสน่ห์ แต่เหมือนกับเป็นคนเจ้าชู้ พูดอะไรฟังดูมีเสน่ห์ไปหมด คนก็หลงใหลชอบใจ

 

แต่ว่าถ้าหากดาว ๖ นั้น เป็นดาวที่ให้อิทธิพลในทางที่ดี ก็จะมีศีลธรรม ซื่อสัตย์ และได้คู่ครองที่มีหลักฐาน ใครที่มีดาว ๖ ดี ก็จะได้คู่ครองที่มีหลักฐานดีกว่าตน แล้วก็ยังเป็นคนที่มีจิตใจดี มีเมตตา ทรัพย์สิน โภคทรัพย์บริบูรณ์ เป็นที่รักใคร่เอ็นดูจากคนทั่วไป ยิ่งถ้าได้รับแสงจากดาวศุภเคราะห์ การทำนายลักษณะตามนี้ก็ยิ่งให้ผลสมบูรณ์ และยังเป็นที่พึ่งของคนทั่วไปได้ด้วย แต่ว่ามักจะเกี่ยวพันกับเรื่องเงินๆ ทองๆ ถ้าดาว ๖ แสดงผลไปในทางที่ดี มีผลให้อย่างน้อยครั้งหนึ่ง จะต้องได้ทำงานเกี่ยวกับการเงิน

 

เป็นคนที่มีเสน่ห์ในหมู่เพศตรงข้าม มักจะอยู่ในสถานที่ที่มีเพศตรงข้ามมากกว่า เช่น ถ้าเป็นชาย ก็ทำงานในหมู่สตรี มีจิตใจนิยมไปทางศิลปะ ความร่าเริงบันเทิงเริงรมย์ มีอารมณ์ขัน ชอบในสิ่งที่รื่นรมย์ ของสวยของงาม มากกว่าที่จะชอบอะไรที่น่าเกลียดน่ากลัว

 

ถ้าเราเปรียบเทียบ ดาว ๖ ในทางพุทธศาสนา ก็คือ “ราคะจริต” คือ ความรักสวยรักงาม ความละเมียดละไม รื่นรมย์ ความฟุ่มเฟือยต่างๆ