ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์

 

ประวัติดาวเคราะห์เกิดเป็นชาติเวรแก่กัน ตอนที่ ๒
14 เม.ย. 2559

 

เรื่องที่ ๓

 

ในกาลปางก่อน พระ ๓ เกิดเป็นกบ พระ ๗ เป็นงู และพระ ๖ เป็นรุกขเทวดา วันหนึ่ง งูไล่กบมา กบโดดหนีเข้าอาศัยในโพรงไม้ที่รุกขเทวดาอยู่ เทวดาเห็นงูไล่กบมาก็ออกยืนขวางทางไว้ งูจึงมิอาจไล่กบเข้าไปได้ กบนั้นก็รอดจากความตาย

 

เรื่องที่กล่าวนี้ เกิดเป็นหลักพยากรณ์ว่าไว้ดังนี้ นับแต่นั้นมา ๓ ก็เป็นมิตรด้วย ๖ ฯ ถ้า ๓ กับ ๖ จรมาต้องกัน ว่าจะได้มิตรสหายผู้ดี ถ้าไข้จะหายเร็ววันฯ ฝ่าย ๖ กับ ๗ ก็เป็นศัตรูต่อกันมาฯ ถ้า ๖ จรมาต้อง ๗ ว่าท่านจะเบียดเบียนตน

 

เรื่องที่ ๔

 

ในกาลครั้งหนึ่ง พระ ๒ เกิดเป็นคนตกยาก ไปกู้เงินพระ ๘ เพื่อมาทำทุน เมื่อพระ  ๘ ไปทวงหนี้ พระ ๒ ไม่มีจะให้ ครั้นพระ ๘ จะเอาให้ได้ พระ ๒ ก็หนีไปอยู่เรือนพระ ๔ ครั้งนั้นพระ ๗ เกิดเป็นพ่อค้าเดินทางก็รู้แห่งที่พระ ๒ อยู่ จึงกลับไปบอกแก่พระ ๘ พระ ๘ ก็ไปหาพระ ๒ พบเข้ายื้อพระ ๒ พระ ๔ จึงกลับชาติเดิมเป็นสุนัขเข้ากัดพระ ๘ ครั้นพระ ๘ ได้รับความเจ็บปวดก็ผละจากพระ ๒ หันมาไล่สุนัข พอเห็นพระ ๒ วิ่งหนีรอดไปแล้ว สุนัขก็กระโดดออกหายตัวไป

 

เกิดเป็นหลักพยากรณ์ว่าไว้ดังนี้ นับแต่นั้นมาพระ ๘ ก็เป็นศัตรูต่อพระ ๔ ฯ ถ้า ๘ กับ ๔ จรมาต้องกันไซร้ ให้เกรงเขี้ยวงาพร้ามีด เลือดจะตกจากตน ฯฝ่ายพระ ๒ กับพระ ๔ ก็เป็นมิตรกันมาตั้งแต่นั้นฯ ถ้า ๒ กับ ๔ จรมาต้องกันไซร้ ว่าจะได้มิตรสหายและของต่างๆ ฯ ถ้า ๘ จรมาต้อง ๒ ไซร้ ท่านว่าคนทั้งหลายจะเอ็นดูฯ ถ้า ๒ ต้อง ๘ ว่าคนจะดูหมิ่นฯ ถ้า ๒ และ ๗ จรมาต้องกันมิตรจะทำโทษ จะเจ็บอกเจ็บใจ อย่าเดินทางไกลฯ ถ้า ๗ กับ ๘ จรมาต้องกัน ว่าจะได้มิตรสหายมาก ถ้า ๗ ต้อง ๒ ว่ามิตรจะให้โทษฯ

 

เรื่องที่ ๕

 

ในกาลปางก่อน พระ ๑ เกิดเป็นวานร พระ ๓ เป็นพราน ครั้นโคพรานนั้นหาย พรานก็เดินพเนจรหาโค เห็นวานรที่ค่าคบไม้ ก็เอาก้อนดินขว้างไปต้องหัววานรแตก

 

เกิดเป็นหลักพยากรณ์ แต่ครั้งนั้นมา พระ ๑ กับพระ ๓ ก็เป็นศัตรูต่อกันฯ ถ้า ๑ และ ๓ จรมาต้องกัน ให้เกรงหัวจะแตก ท่านจะเป็นศัตรูต่อคนฯ

 

เรื่องที่ ๖

 

ในกาลปางก่อน พระ ๓ เกิดเป็นพญาราชสีห์กินเนื้อสัตว์ กระดูกติดขวางคออยู่ ครั้งนั้นพระ ๑ เป็นนกกระไน พญาราชสีห์ร้องให้ช่วย นกกระก็เจาะคอราชสีห์จนทะลุดูเหวอะหวะเอากระดูกออกมา

 

เกิดเป็นหลักพยากรณ์ว่า ถ้า ๑ จรมาต้อง ๓ ว่าจะเป็นตาลซาง กินของมักติดค้าง จะเจ็บคอและเจ็บปากฯ