เกี่ยวกับเรา

 เว็บไซต์ www.sana-anong.com เกิดขึ้นจากความตั้งใจของลูกศิษย์และทีมงานอาจารย์แอนที่จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศาสตร์โบราณ, การวิเคราะห์ทำเลผังเมืองทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ, ข้อคิดในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักพุทธศาสนาและปรัชญา, ข้อคิดจากวรรณกรรมและวรรณคดีทั้งของไทยและต่างประเทศ ให้ความรู้หลักวิชาโหราศาสตร์, การใช้ปฏิทินจักรจรนพเคราะห์ และการจัดทำเลให้สอดคล้องกับธรรมชาติ และการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน, เกร็ดจากการเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในศาสตร์เหล่านี้