ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์

 

ประวัติดาวเคราะห์เกิดเป็นชาติเวรแก่กัน ตอนที่ ๓
14 เม.ย. 2559

 

เรื่องที่ ๗

 

ในกาลปางก่อนโพ้น พระ ๕ เกิดเป็นนกอีลุ้ม พระ ๒ เป็นหยี่ยว บินมาจับนกอีลุ้มซุกเข้าในรอยตีนโค เหยี่ยวบินโผลงมาปะทะขี้ดินแห้งที่รอยตีนโคอกแตกตาย

 

เกิดเป็นหลักพยากรณ์ ถ้า ๒ จรมาต้อง ๕ ว่าจะเจ็บอก ห้ามอย่าเที่ยวทางไกล จะเป็นโทษเพราะด้วยอาหารฯ

 

เรื่องที่ ๘

 

ในกาลปางก่อน พระ ๗ เกิดเป็นนาคราช พระ ๓ เป็นอาลัมพายน์ จับเอานาคไปเร่เที่ยงแสดงเล่นให้ได้ความลำบากตัวยิ่งนัก

 

เกิดเป็นหลักพยากรณ์ ถ้า ๓ และ ๗ จรมาต้องกัน จะได้รับความลำบาก ห้ามอย่าจากที่ มิดีฯ

 

เรื่องที่ ๙

 

ในกาลปางก่อน พระ ๗ เกิดเป็นไม้สะคร้อ พระ ๓ เป็นพญาโปริสาท ออกไปไล่เนื้อ เสี้ยนไม้สะคร้อยอกเท้า ได้รับความลำบากนัก

 

เกิดเป็นหลักพยากรณ์ว่า ถ้า ๓ และ ๗ จรมาต้องกัน ว่าจะเจ็บเท้าเจ็บมือ จะถูกเสี้ยนหนามฯ

 

เรื่องที่ ๑๐

 

ในกาลปางก่อน พระ ๓ เกิดเป็นไม้เกด พระ ๘ เกิดเป็นไฟป่ามาไหม้ไม้เกด

 

เกิดเป็นหลักพยากรณ์ว่า ถ้า ๘ จรมาต้อง ๓ ให้เกรงไฟจะไหม้เรือน และต้องตัวด้วยฯ

 

เรื่องที่ ๑๑

 

ในกาลปางก่อน พระ ๔ เกิดเป็นพญาฉันทันต์ พระ ๓ เป็นนายโสณอุดรเลื่อยงาพญาฉันทันต์

 

เกิดเป็นหลักพยากรณ์ว่า ถ้า ๓ จรมาต้อง ๔ จะเจ็บฟัน ห้ามกินเนื้อจะปวดท้อง ปวดศีรษะฯ