ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์

 

ความหมายของดาววันเกิดในเรือนต่าง ๆ ดาวจันทร์ (๒) โดย อาจารย์แอน
24 พ.ค. 2554

 

คนเกิดวันจันทร์

ดาว (๒) กุมลัคน์จะเป็นจันทร์แท้ ๆ คือ เรียบร้อย อ่อนโยน เยือกเย็น มีทรัพย์ไม่ขาดมือ จะค้าขาย จะทำอะไรดีหมด(จะต้องทำตัวให้เป็นคนใจเย็น)

ดาว (๒) เป็น 2 (กฎุมภะ)มีเท่าไร ก็จะให้ลูกให้เมีย-ครอบครัว


ดาว (๒) เป็น 3 (สหัชชะ) และ เป็น 4 (พันธุ)ภพพี่น้อง ก็มักจะเสียเปรียบผู้อื่น เป็นคนใจอ่อน บ้านจะจัดและเปลี่ยนแปลง(ตกแต่ง)ตลอด หรือ ย้ายที่อยู่บ่อย

ดาว (๒) เป็น 5 (ปุตตะ) และ เป็น 6 (อริ)ดาว (๒) ที่เป็น 6 แก่ลัคน์ ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่มีทรัพย์อยู่แล้ว เพราะฉะนั้น จึงมีทรัพย์มาก แต่เป็นคนอ่อน ถ้า (๒) ไปอยู่ที่ปุตตะ ขนาด (๑) ยังอ่อนกำลัง ฉะนั้น (๒) จึงยิ่งอ่อนกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (๒) ไปอยู่อริ หายจากความเป็น (๒) ไปเลย เพราะฉะนั้นจะต้องเป็นคนที่มีความรอบคอบเสียหน่อย ไม่อย่างนั้นจะเสียทรัพย์เพราะความไม่รอบคอบ มักมีโรคเจ็บป่วยกระเสาะกระแสะ ร่างกายอ่อนแอกว่าปกติ

ดาว (๒) เล็งลัคน์จะมีคนรักใคร่เอ็นดู ดูแล เป็นคนใจแข็งขึ้นมาอีกนิด แต่ถ้าไม่ได้เกิดวันจันทร์ แต่มี (๒) เล็งลัคน์ จะทำให้เป็นคนขาดศิลปะ มีศาสตร์แต่ไม่มีศิลป์ แต่เกิดวันจันทร์แล้วมี (๒) เป็น 7 เล็งลัคน์ กลับดี จะพอดี

ดาว (๒) เป็น 8 (มรณะ)ต้องรอบคอบในเรื่องของเอกสาร ข้อสัญญาหรือการทำงานต่าง ๆ มักจะผิดพลาด หรือมักจะมีความลำบากใจเพราะความไม่รอบคอบ

ดาว (๒) เป็น 9 (ศุภะ)ทำอะไรมักจะให้กับครอบครัว รักครอบครัว แต่เป็นคนใจอ่อน ถูกหลอกได้ง่ายกว่าคนอื่น ทั้งชายและหญิง

ดาว (๒) เป็น 10 (กัมมะ) และ เป็น 11 (ลาภะ)ถือว่าดีมาก เป็นที่พึงของคนทั้งหลาย ศัตรูก็ไม่ชนะ ลูกหลานได้เป็นขุนนาง หรือ เศรษฐี

ดาว (๒) เป็น 12 (วินาศ)อยู่หลังลัคนา มักมีเรื่องเสียทรัพย์ เพราะ (๒) หมดกำลังไม่มีกำลัง