บทความพิเศษ

 

พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๕๗/๑ - แบ่งออกเป็น ๓ ก๊ก
27 พ.ย. 2561

 

เกงจิ๋วตกเป็นของลิบอง จุดแตกของเกงจิ๋วเป็นจุดสําคัญ เรียกว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของจ๊กก๊ก ตอนนั้นแบ่งออกเป็นวุยก๊ก จ๊กก๊ก ง่อก๊ก วุยก๊กคือโจโฉ ด้านตอนเหนือของแม่น้ําฮุยโห จ๊กก๊กเป็นของเล่าปี่ ด้านเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของแม่น้ําฮุยโห ง่อก๊ก เป็นทางตะวันออกเฉียงใต้ ของซุนกวน แบ่งออกเป็นสามก๊กเรียบร้อย โดยมีเกงจิ๋วอยู่ตรงกลาง ใครครองเกงจิ๋ว ผู้นั้นก็เป็นเจ้า 
 
เมื่อเกงจิ๋วแตก ทําให้สถานการณ์จ๊กก๊กไม่ค่อยดีนับตั้งแต่นั้นมา จ๊กก๊กเหมือนจะเดินลง นับวันถอยหลัง ตัวเล่าปี่เอง การรบก็ไม่ได้รบด้วยสติหรือปัญญาอีกต่อไป จะรบเพียงเพื่อต้องการล้างแค้นให้กวนอู ไม่ยึดถือหลักการของขงเบ้งที่จะพยายามจะเป็นมิตรกับซุนกวนเพื่อที่จะรบกับโจโฉ ต้องการล้างแค้นซุนกวนให้ได้ อย่างไรก็ต้องรบ เท่ากับเป็นการขัดแผนขัดนโยบายที่จะสร้างชาติ เมื่อขัดนโยบายแล้ว ก็เหมือนกับว่าแผนการนี้ถูกเปลี่ยนแปลงจากแผนที่ดีที่สุด เป็นเหมือนกับไร้แผน เพราะว่าต้องเป็นไปตามเหตุการณ์ ตามความรู้สึกของบุคคล 
 
วิเคราะห์ทีละก๊ก
 
โจโฉเป็นบุคคลที่สร้างเนื้อสร้างตัวมาจากการเป็นทหารชั้นผู้น้อยที่เคร่งครัดในระเบียบ เป็นคนที่ถึงแม้มีกุนซือแต่ตายไปก่อนชื่อกุยแก ตายไปตั้งแต่ยังหนุ่ม  แต่ว่าโจโฉเขาไม่ต้องไปโศกเศร้าเสียใจ เพราะว่าเขาสามารถที่จะหาคนที่มีความสามารถทดแทนได้ในไม่ช้า 
 
โจโฉมีคุณสมบัติของดาวอาทิตย์ พุธ ศุกร์ มีคุณสมบัติของการมีไหวพริบปฏิภาณ การมองการไกล อยู่ในราศีชั้นที่ ๒ ได้แก่ราศีพฤษ สิงห์ พิจิก กุมภ์ ถ้า ๑ ๔ ๖ อยู่ในราศีพวกนี้ แสดงว่าจะเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่จะได้คนดีมาใช้ใกล้ตัวเหมือนกับโจโฉ แต่ว่าพื้นนิสัยของโจโฉเป็นคนใจกว้าง คือเขารับสมัครคนดีทั่วสาระทิศ โดยไม่เลือกชาติกําเนิด  
 
คําว่า ใจกว้าง คือดาวคู่ธาตุน้ํา ดาว ๔ กับดาว ๖ ความเฉียบแหลมในการมองคน คือดาว ๔ คือดาว ๑ ๔ ๖ นั่นเอง 
 
ไม่ว่าใครจะมีเชื้อสายที่สูงส่ง หรือเป็นโจร หรืออย่างไรก็แล้วแต่ โจโฉรับหมด อย่างเช่นได้ทหารฝีมือเยี่ยม คือ เตียนอุยหรือเคาทู ก็เป็นโจรมาก่อน แต่เป็นทหารเอกที่มีฝีมือ มีสติปัญญาดีมาก สามารถร่วมงานกันได้โดยที่มีเขาเป็นผู้นํา โจโฉจะ รับเข้ามาทํางาน 
 
แต่สิ่งที่โจโฉใคร่ครวญและให้ความสําคัญที่สุดคือ ต้องเป็นคนที่สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ด้วย ไม่ใช่ดีเฉพาะตัว เก่งอยู่คนเดียว แต่นิสัยไม่ดี พอเข้ามาร่วมงานแล้วสร้างความระหองระแหงกับคนที่ร่วมกันมาก่อน โจโฉก็ไม่เอา ฆ่าทิ้งเลย เหมือนอย่างยี่เอ๋ง เก่ง มีปัญญา แต่เข้ากับใครไม่ได้เลย เอียวสิ้ว เจ้าของรหัสขาไก่ที่ถูกโจโฉหมั่นไส้ ที่เข้ากับใครไม่ได้เลยเพราะอวดเก่ง เตียวสง ขงหยง ซึ่งล้วนแต่มีดีเฉพาะตัวอยู่บ้าง แต่นิสัยกร้าวร้าวร่วมงานกับใครไม่ได้ โจโฉก็จัดการให้ไปพ้นๆ โดยวิธีการต่างๆ โดยที่ไม่เอาไว้เลย ไม่ลังเล 
 
เราเรียนรู้ถึงนิสัยโจโฉมากเท่าไร เรายิ่งรู้ถึงความมีอัจฉริยะของโจโฉมากเท่านั้น อย่างโจโฉมาดูแลของพระเจ้าเหี้ยนเต้ เราอาจจะมองว่าเป็นผู้สําเร็จราชการที่หยาบช้า แต่โจโฉจัดการงานเมืองได้เป็นที่เรียบร้อย แทนพระเจ้าเหี้ยนต้ที่เป็นกษัตริย์ที่ค่อนข้างจะอ่อนแอ ข้อสําคัญ คอยที่จะคิดแต่ปฏิวัติยึดอำนาจคืนท่าเดียว คอยก่อความวุ่นวายอยู่ภายใน ทั้งที่รู้อยู่ว่าโจโฉกําลังรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่น ต้องมีอํานาจเป็นธรรมดา 
 
นักวิจารณ์หลายคนจะเข้าข้างโจโฉเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นท่านศึกฤทธิ์เอง หรือนักวิจารณ์หลายๆ คน ก็มองเห็นความสามารถของโจโฉซึ่งเป็นฝ่ายรัฐบาล จําเป็นต้องมีอํานาจ จะต้องมีการรวบรวมคนเข้ามาอยู่ในเมืองไว้มากๆ เพื่อปราบปรามขุนศึกที่กระด้างกระเดื่อง ถือว่าเขาเป็นฝ่ายรัฐบาลที่ถูกต้อง