คำคม..ข้อคิด

 

คำคม..ข้อคิด ๑๙
23 ก.ย. 2560

 

ถวายธูปเทียนบูชาพระ 
พุทธะธรรมน้อมนำจิตให้ผ่องใส
เพียรปฏิบัติเพื่อแดนผ่องอำไพ
มองไปไกลให้ถึงกฏแห่งกรรม
ลูกและศิษย์ที่เวียนว่ายอย่าถลำ
ในโลกธรรมที่มีอยู่ทั้งแปดข้อ
อย่ามัวเมาเร่งปฏิบัติอย่ารีรอ
ให้จดจ่ออยู่ในศีล สมาธิ และปัญญา


วันนี้เป็นวันพระ ถนอมและสำรวม กาย วาจา ใจ มีสติทำให้จิตผ่องใสตลอดวันนะคะ

 

ธรรมะในชีวิตประจำวัน, อาจารย์แอน, ษณอนงค์, อิทธิบาท ๔, อินทรีย์ ๕

 

ความสงบสำรวมในอินทรีย์ทั้ง ๕ คือความเป็นผู้สำรวมในศีล ศรัทธา วิริยะ สติ และปัญญา เพราะจะทำให้จิตเรามีความสบาย ไม่กระวนกระวาย ไม่ฟุ้ง ไม่ทำในสิ่งที่ไม่ควร มีกาละเทศะและอ่อนน้อมถ่อมตน ในช่วงเวลาหนึ่งๆ เราควรมีเวลาที่จะทบทวนในอินทรีย์ทั้ง ๕ เพื่อความสงบทั้ง กาย วาจา และใจ

 

การกล่าวถึงธรรมใดก็ตาม พึงมีใจรักในธรรมนั้น ด้วยอิทธิบาท ๔ คือ รักในธรรมที่เรากล่าวนั้น ผูกพันธ์ที่จะเพียรปฎิบัติให้สัมฤทธิ์ผล มีความใส่ใจจดจ่อที่จะปฎิบัติในธรรมที่เรากล่าวไว้แล้ว ทั้งพิจารณาปฎิบัติธรรมที่เรากล่าวไว้ให้ถึงที่สุดแห่งธรรมนั้น ถ้าไม่สามารถกระทำได้ดังที่กล่าว หรืออ้างถึง เพียง ชอบอ่าน ชอบฟัง แต่ไม่เพียรปฎิบัติ บุญก็ไม่เกิด ผลก็ไม่มีเท่ากับสูญเปล่าในทางธรรม .... อ.แอน

 

ธรรมะในชีวิตประจำวัน, อาจารย์แอน, ษณอนงค์, อิทธิบาท ๔, อินทรีย์ ๕

 

เช้าวันทำงาน เหมือนทุกวัน ต้องเผชิญเรื่องราวต่างๆบางครั้งก็เริ่มเบื่อ ถึงจะมีข้อคิด กำลังใจ บางอย่างต้องฝืน ต้องอดทน ต้องพยายาม แต่แล้ว พอเรื่องเข้า งานเข้า ก็หลุดหมด ยังคงเป็นตัวเราเหมือนเดิม ข้อคิดอะไรก็ลืม มาอ่านมาคิดทีหลัง ก็เก็บไว้ชอบใจ แชร์ไปเหมือนเดิม อย่างนี้ทุกวัน แล้วก็เกิดความรู้สึกเดิมๆ แก้ไขไม่ค่อยได้ ก็แสวงหาทางกันต่อไปตามอารมณ์จะพาไป
 
วันนี้ไม่ต้องคิดอะไรมาก ทำทุกอย่างที่ชอบและอยากทำ ชักสีหน้าตีหน้ายักษ์ ยู่ยี่หน้า อารมณ์เสีย เดินหลังโกง ทำหน้าเบื่อ กันทุกคนให้ออกห่าง ค้าขายต่อราคามาก ก็ด่า ไม่ขาย งานบริการใดๆเกิดไม่ชอบลูกค้าก็ชักสีหน้า ผู้ใช้บริการก็ตีหน้ายักษ์ จิกเข้าไป ตามอารมณ์เรา
 
ขี้เกียจทำงานก็ไม่ต้องทำ วันนี้ เราจะได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราที่ขุดออกมาได้ว่าแท้จริงเราคือใคร น่ารัก น่าเกลียด น่าชัง ขนาดไหน เมื่อถึงที่สุดที่อยากจะทำจริงๆ และผลจะเป็นอย่างไร มีคนอย่างเราอีกเท่าไหร่ เพราะเราก็จะเห็นคนใช้อารมณ์เหมือนเรา เพื่อโต้ตอบเรา ทำอย่างเดียวกับเรา แล้วเรารู้สึกอย่างไร 
เราก็จะมีตัวรู้เกิดขึ้นทันที และเลือกได้ ว่าจะ ละขาด หรือ กอดไว้ กับตัวต่อไปค่ะ
 
ธรรมะในชีวิตประจำวัน, อาจารย์แอน, ษณอนงค์
 

ไปไหนก็มีเพื่อนคุย ทั้ง LINE ทั้ง FACEBOOK ไม่มีเวลาเงยหน้าดูโลก ดูทาง รู้สึกไม่เคยอยู่คนเดียว แม้กระทั่งทางความคิด


ถ้าเราแปลงโลกสมัยใหม่ ที่ย่อโลกให้แคบลง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการให้สิ่งที่ดีกับคนที่ติดต่อกับเรา เป็นการสร้างกุศลทั้งกาย วาจา และใจ ผ่านนิ้วที่จิ้มลงไป กุศลที่ได้คงมากมายมหาศาล


ตรงข้ามถ้าให้สิ่งที่เลวร้าย ใช้เป็นที่ระบายความหยาบของจิต ความชั่วร้ายป้ายสี ทำลายคน วิบากกรรมก็มากมายมหาศาล


สวรรค์และนรก ก็ได้ย่อลงและไปได้ง่ายๆ ด้วยประการฉะนี้

 

ธรรมะในชีวิตประจำวัน, อาจารย์แอน, ษณอนงค์

 

ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ ลูกและศิษย์ของอาจารย์พึงรักษาสุขภาพ อย่าเบื่อหาหมอ อย่ารำคาญถ้าเสียเวลา เพราะถ้าเรานอนป่วย เรายิ่งเสียทุกอย่าง


สุขภาพที่แข็งแรง สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สุขภาพที่แข็งแรง อารมณ์จะไม่เสียง่าย
สุขภาพที่แข็งแรง ทำให้ใจไม่ฟุ้งซ่าน จิตสงบได้เร็ว 
สุขภาพที่แข็งแรงทำให้ไม่เป็นภาระใคร


อาจารย์ต้องเดินทางมาหาหมอ รักษาโรคภัยที่เป็นมาแต่กำเนิด รักษาเลือดที่เป็นพิษ เพื่อ ความสุข ที่เป็นลาภอันประเสริฐที่ใครๆ มองข้าม


ขอให้ลูกและศิษย์หันมามอง อุปสรรค สิ่งที่ติดขัด ที่อยู่ใกล้ตัว เป็นสิ่งที่เรามองข้าม เพื่อความสุข และทำอะไรให้สำเร็จได้ทุกอย่าง รักษาสุขภาพนะคะ โดยเฉพาะหลานศิษย์ทุกคน ดูแลแต่บัดนี้ ห่างไกลสิ่งที่ทำลายสุขภาพตัวเอง เหล้า บุหรี่ เสพติดทั้งหลาย เพื่อความก้าวหน้า สุขภาพที่แข็งแรง อายุยืน และท้ายสุด เพื่อคนที่เรารักที่สุดค่ะ

 

ธรรมะในชีวิตประจำวัน, อาจารย์แอน, ษณอนงค์

 

นานแสนนานกว่าจะมาถึงคิวหนุงหนิง ที่เป็นตัวโปรดตัวจริงของจริงของแม่แอน หนุงหนิงกินนอน อยู่ใกล้ชิดแม่แอนมาตั้งแต่เด็ก อุปนิสัยเย่อหยิ่ง ไม่สุงสิงกับแมวตัวไหน ใครจะทะเลาะ จะซน จะทำอะไรแตกในบ้าน ก็แล้วแต่มัน หนุงหนิงมีแม่แอนก็พอแล้ว เป็นตัวเดียวที่ร่วมโต๊ะกินข้าวได้ รับแขกให้แม่แอนทุกครั้ง แม่แอนแต่งตัว ก็จะอยู่ข้างๆ ทุกที เวลาแม่แอนฉีดน้ำหอม ก็จะมายืนอยู่ใต้น้ำหอม ตัวหนุงหนิงก็จะหอมด้วย แต่เดี๋ยวนี้ทำไม่ได้แล้วเพราะเป็นเชื้อรา หมอโกนขนหมดสวยเป็นเดือนเลย น้านกมาหัวเราะใส่ เป็นไงเลียนแบบแม่ ขี้กรากขึ้น ฮึ  แม่แอนบอกว่า เพราะเคยเป็นเพื่อนกัน แต่ฐานะต่ำกว่า ทำเทียมเกินตัวเลยต้องมาเป็นแมว เอาเถิด ชาติสุดท้ายแล้ว ยังไงก็เป็นแมวเพื่อนสนิทของแม่แอนอยู่ดี 


คิดดูขนาดมีลูกที่เป็นลูกครึ่ง แมวไทย ที่เผลอใจไปชั่วขณะ ผิดวรรณะ แม่แอนยังรักให้เกิดในห้องนอน ยังช่วยเลี้ยงช่วยเฝ้าดูแล ก็เป๋อเหลอไงคะ จบละ เรื่องสั้นๆ ของหนุงหนิง ซึ่งใครมาบ้านแม่แอนต้องรู้จักหนุงหนิงทุกคนค่ะ