เกร็ดความรู้จากพุทธศาสนา

 

"รัตนสูตร" บทสวดมนต์แปลของวัดท่าซุง
10 เม.ย. 2559
"มงคลสูตร" บทสวดมนต์แปลของวัดท่าซุง
10 เม.ย. 2559
อัปมัญญา
10 เม.ย. 2559
บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น
10 เม.ย. 2559
"อาฏานาฏิยะปะริตตัง " บทสวดมนต์แปลวัดท่าซุง
10 เม.ย. 2559
"สัมพุทเธ" บทสวดมนต์แปลของวัดท่าซุง
10 เม.ย. 2559
"อนันตลักขณสูตร" บทสวดมนต์แปลของวัดท่าซุง ตอนที่ ๒
10 เม.ย. 2559
"อนันตลักขณสูตร" บทสวดมนต์แปลของวัดท่าซุง ตอนที่ ๑
10 เม.ย. 2559
"ธัมมจักกัปปวัตนสูตร" บทสวดมนต์แปลของวัดท่าซุง ตอนที่ ๒
9 เม.ย. 2559
"ธัมมจักกัปปวัตนสูตร" บทสวดมนต์แปลของวัดท่าซุง ตอนที่ ๑
9 เม.ย. 2559
"อาทิตตปริยายสูตร" บทสวดมนต์แปลของวัดท่าซุง
19 มี.ค. 2559
ธรรมะจากอาจารย์แอน - พาราณสี สารนาถ
19 มี.ค. 2559
ธรรมะจากอาจารย์แอน - สาวัตถี สาเกตุ
19 มี.ค. 2559
ธรรมะจากอาจารย์แอน - สาวัตถี
19 มี.ค. 2559
ธรรมะจากอาจารย์แอน - ลุมพินี
19 มี.ค. 2559
ธรรมะจากอาจารย์แอน - กุสินารา
18 มี.ค. 2559
ธรรมะจากอาจารย์แอน - ไพศาลี มัลละ ป่ามหาวัน
17 มี.ค. 2559
ธรรมะจากอาจารย์แอน - นาลันทา
17 มี.ค. 2559
ธรรมะจากอาจารย์แอน - ราชคฤห์ ตอนที่ ๖
3 มี.ค. 2559
ธรรมะจากอาจารย์แอน - ราชคฤห์ ตอนที่ ๕
3 มี.ค. 2559


< ก่อนหน้า   1 2 3   ต่อไป >