ฮวงจุ้ยพื้นฐาน

 

การจัดบ้านสำหรับคนธาตุไม้ ตอนที่ ๒
13 ส.ค. 2560

 

ปกติธาตุไม้จะหมายถึง ความแน่วแน่ ความเมตตา บุคคลที่เกิดปีธาตุไม้ ถ้าขาดความแน่วแน่ หนักแน่น และความเมตตา ถือว่าเป็นไม้ไม่หยั่งราก จะเกิดความไม่แน่นอนในชีวิตบ่อยครั้ง หน้าที่การงานก็ปักหลักได้ยาก เพราะฉะนั้น บุคคลที่มีธาตุไม้ ต้องเป็นบุคคลที่มีความเพียร มีความเมตตา มีความหนักแน่น แล้วจึงจะรวย จะมั่นคง คนที่มีธาตุไม้ไม่สมบูรณ์ เปรียบเหมือนกับใบไม้ที่ลอยอยู่ในสระน้ำ
 
สำหรับบุคคลที่เป็นธาตุไม้ประเภท “ไม้อ่อนแต่แข็งแรง” ลมพัดมา กิ่งและใบจะไหวเอนไปตามลม แต่ก็จะกลับมาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเหมาะสมอีก และยังสามารถแผ่กิ่งก้านสาขาออกไป เราเรียกว่า “ไม้ฟอร์มดี” ซึ่งคนที่มีลักษณะแบบนี้ คือคนที่มีความยืดหยุ่น และยอมรับในแนวความคิดใหม่ๆ แล้วก็เอาความคิดใหม่ๆ นั้น มาผนวก ดัดแปลง เอามาสร้างใหม่เป็นความคิดของตน ลักษณะนี้คือไม้ใช้งาน หยั่งราก แต่ก็ลู่ลม เป็นไปตามสถานการณ์ เปิดรับ ใจกว้าง เป็นคนที่มีความเพียรสูง พยายามที่จะศึกษาหาความรู้ แล้วนำมาปรับประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ เรียกว่า “ไม้ใช้งาน” หรือ “ไม้หยั่งราก” คนที่มีคุณสมบัติเช่นนี้จะร่ำรวย
 
การจัดบ้านจะต้องเป็นลักษณะออกดอกออกผล คือ ตั้งแจกันดอกไม้ ปลูกไม้ดอกไม้ผลไว้ในบ้าน
 
เราต้องแบ่งตัวเองให้ได้ก่อนว่า เราเป็นไม้ประเภทไหน ถ้าเราไม่หยั่งราก เราต้องจัดบ้านให้หยั่งรากก่อน ถ้าเราหยั่งรากแล้ว เราเป็นคนใจกว้าง มีเมตตา มีความเพียร ศึกษาหาความรู้แล้วนำมาปรับประยุกต์เอาไปใช้งาน ก่อให้เกิดประโยชน์กับคนทั่วไป ไม่มีจิตใจคับแคบ ถ้าเป็นแบบนี้ บ้านเราจะต้องมีสวนดอกไม้ที่ออกดอกออกผล ทำอะไรก็มีผลหมด
 
คนที่มีธาตุไม้มากเกินไป เป็นไม้จริงๆ ซึ่งเปรียบเหมือนพวกไม้เนื้อแข็ง สายลมอ่อนๆ ทำอะไรไม่ได้ ยืนสงบนิ่งอยู่อย่างนั้น แต่ถ้าเป็นพายุกล้า อาจจะทำให้หักได้ หรือว่าสูงชะลูดโดดเด่นมาก ก็อาจถูกฟ้าผ่าได้ ธาตุไม้ประเภทนี้จะเป็นคนที่ดื้อรั้นมากๆ มีอคติ ไม่ยอมฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เอาตัวเองเป็นหลักอยู่ตลอดเวลา ลักษณะนี้เรียกว่า “ไม้เนื้อแข็ง” คือดื้อรั้น มีทิฐิ อคติ ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
 
กรณีนี้ให้ปลูกไม้พุ่มในบ้าน ควรจะมีต้นไม้ที่ดูแล้วอ่อนโยน มีโป๊ยเซียน มีต้นไม้ที่ลู่ลม (หลิว) หรือไม้น้ำ (บัว) มีธาตุน้ำอยู่ในบ้าน ตรงหน้าบ้าน แล้วมีธาตุไม้อ่อนๆ อยู่ เพื่อให้เกิดความอ่อนโยนลง แต่ทั้งนี้ เจ้าตัวจะต้องยอมรับตัวเองว่าเป็นคนที่ดื้อรั้น ฉะนั้น เวลาที่มองดูบัว หรือนำดอกบัวไปบูชาพระ จะช่วยลด “ทิฐิ” ลดตัวตน พยายามที่จะไม่สร้างอคติกับใครทั้งสิ้น พยายามที่จะมีเหตุมีผล ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น เราก็จะกลายเป็นไม้หยั่งราก เป็นไม้ใช้งาน
 
ข้อสำคัญ เคล็ดของคนธาตุไม้ คือ เพียรพยายาม แน่วแน่ หนักแน่น และเมตตา ถ้าได้อย่างนี้ ไม่ว่าทำอะไรก็สำเร็จหมด แต่ถ้าขาดความหนักแน่น ขาดเมตตา ขาดใจเขาใจเรา เอาแต่อารมณ์ ดื้อรั้น ทิฐิของตนเองอย่างเดียว ถือเอาความคิดของตนเองว่าถูกอย่างเดียว ลักษณะอย่างนี้จะไปได้ยาก หรือขาดจุดยืน ใกล้คนไหนก็เกาะคนนั้น เป็นพวกใบไม้ลอย อย่าได้เอาน้ำที่ลอยดอกไม้ไปไว้ในบ้าน หรือมีไม้ประเภทกาฝาก กล้วยไม้ ที่ต้องไปพึ่งต้นไม้อื่นตลอดเวลา
 
ฮวงจุ้ยเสริมดวง, แต่งบ้านเสริมฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ยเข้าใจง่าย, ดวงจีน, ฤกษ์ยาม, หมอลักษณ์