ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์

 

ดาวเจ้าเรือนอริ ไปสถิตยังภพต่างๆ
27 ส.ค. 2560

 

มีความแตกต่างกันอยู่ระหว่าง ดาวเจ้าเรือนอริ มรณะ วินาศ ไปสถิตยังภพต่างๆ และดาวที่สถิตยังภพอริ มรณะ วินาศ ซึ่งอาจมีทั้งดีและไม่ดี ดาวนั้นอาจจะไม่ได้เสื่อม หรือลดคุณความดีของตัวเองไป เพียงแต่คุณสมบัติที่เสียบางอย่างของดวงดาว เมื่อไปสถิตยังเรือนอริ มรณะ วินาศ กลับดีด้วยซ้ำไป

 

ดาวอริไปสถิตยังภพต่างๆ

 

ดาวอริ หมายถึง ดาวสุขภาพ สัตว์เลี้ยง บริวาร อุปสรรค ข้อขัดขวาง เมื่อมีดาวมาสถิตยังภพอริ เช่น

 

ดาวอาทิตย์ ที่มีคุณสมบัติคือ อาจจะมีเพื่อนมากไป เมื่อสถิตภพอริ จะทำให้ดาวอาทิตย์นั้น รู้จักทำอะไรด้วยตนเอง ไม่ต้องไปอาศัยไหว้วานคนอื่น เป็นคนรักงาน ไม่ค่อยมีบริวาร การที่ต้องทำด้วยตนเองทำให้เหน็ดเหนื่อยเป็นพิเศษ หรือต้องรับช่วง ซึ่งไม่ได้เป็นข้อเสีย

 

หรือดาวเสาร์ สถิตยังเรือนอริ ลดคุณภาพความเป็นดาวเสาร์ที่คิดมากลงไป ซึ่งอาจจะเป็นข้อดีก็ได้

 

แต่ตรงกันข้าม ถ้าดาวเจ้าเรือนอริไปสถิตยังภพต่างๆ ทำให้ภพเหล่านั้น เหมือนกับมีการเสื่อมเสียไปในแง่ต่างๆ กัน เช่น

 

ดาวเจ้าเรือนอริมากุมลัคน์ โดยมาก ทำให้เจ้าชะตาสุขภาพไม่แข็งแรง เป็นคนไม่คำนึงถึงสุขภาพของตัวเอง และไม่ค่อยชอบไปพบแพทย์ เรียกว่า ไม่ดูแลตนเอง เพราะเจ้าเรือนอริคอยมาขัดขวางอยู่ในตัว

 

หรือเป็นคนมักมีอุปสรรคเสมอๆ เพราะตัวอริ คือตัวขัดๆ ขวางๆ นั่นเอง  หรือเป็นคนไม่มีงานอดิเรก มีปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับบริวารและสัตว์เลี้ยง

 

ดาวเจ้าเรือนอริมาอยู่ภพกฎุมพะ ภพนี้เป็นภพเกี่ยวกับรายได้ ดังนั้น รายได้ที่ได้มาต้องมีบางส่วนไปใช้ในเรื่องค่าใช้จ่าย เหมือนกับเมื่อได้มาแล้วมีเหตุต้องจ่ายออกไปในทันทีบ้าง เสียเงินให้กับบริวารบ้าง การเจ็บไข้ได้ป่วย ข้าวของเครื่องใช้บ้าง หรือรถเสียบ้าง เป็นต้น

 

ดาวเจ้าเรือนอริมาอยู่ภพสหัชชะ ความหมายตรงตัว คือมีเรื่องมีราวเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยของญาติพี่น้อง เราจะต้องไปช่วยเขาแบกภาระ หรือไม่ก็เดินทางแล้วจะต้องเจ็บป่วย เพราะภพสหัชชะยังหมายถึงภพแห่งการเดินทางใกล้ๆ นั่นเอง

 

ดาวเจ้าเรือนอริมาอยู่ภพพันธุ ภพเกี่ยวกับบิดามารดา ทำให้บิดามารดาสุขภาพไม่แข็งแรง หรือมีปัญหาเรื่องยานพาหนะเสียง่าย ซ่อมบ่อย หรือมีเรื่องยุ่งยากเกี่ยวกับคนใช้ลาออกบ่อย เพราะอริไปเบียนอยู่ในเรือนพันธุ

 

ดาวเจ้าเรือนอริมาอยู่ภพปุตตะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับบุตร ป่วยบ่อย ต้องคอยอบรมสั่งสอนบ้าง บุตรใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยบ้าง ตามใจตัวเองไปบ้าง มักมีเรื่องเดือดร้อนเกี่ยวกับบุตร จิตใจมักไปจดจ่ออยู่กับบุตร เพราะบุตรมักมีเรื่องเดือดร้อนวุ่นวายมาให้เราคอยแก้ไข

 

ดาวเจ้าเรือนอริมาอยู่ภพอริ เรียกว่า ลบ ลบ เป็นบวก กลับดีให้คุณ เพราะเป็นเกษตร จะดีในเรื่องของการอาสา รับช่วงประมูลงาน หรือว่าได้ลาภจากสัตว์เลี้ยง บริวารมักให้คุณ หรือชอบช่วยเหลือผู้คน ชอบรักษาพยาบาล กลับเป็นเรื่องนั้นไป

 

ดาวเจ้าเรือนอริมาอยู่ภพปัตนิ มักมีเรื่องยุ่งยาก มีปากมีเสียงอยู่เสมอๆ กับหุ้นส่วนหรือคู่ครอง หรือคู่ครองมีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง ปัตนิ ยังหมายถึงลูกจ้าง คนรับใช้ ที่มีอายุเสมอกับเจ้านาย มักไม่ค่อยถูกกัน ได้บริวารมามักอยู่กันไม่ค่อยนาน

 

ดาวเจ้าเรือนอริมาอยู่ภพมรณะ เรียกว่า ลบ ลบ เป็นบวกอีกเหมือนกัน

 

ดาวเจ้าเรือนอริมาอยู่ภพศุภะ มักมีคดีความ หรือพัวพันกับคดีความ ทุกครั้งที่ชีวิตมีความเจริญ จะมีปัญหาอุปสรรคมาแทรกอยู่เสมอ ไม่ค่อยมีความสุขในชีวิต

 

ดาวเจ้าเรือนอริมาอยู่ภพกัมมะ หน้าที่การงานมักมีอุปสรรค แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าทำงานรับช่วงหรือประมูลงานกลับดี ทั้งนี้ ถ้าภพอริมีกำลังจะให้ผลสองอย่างคือ มีหนี้สินมากมาย และการงานมั่นคง

 

ดาวเจ้าเรือนอริมาอยู่ภพลาภะ กว่าจะได้ลาภ หรือทำเท่าไหร่จะมีปัญหา อุปสรรคมาขัดขวางเสมอ บางคนจะต้องคอยแก้ปัญหาให้กับคนอื่น มักไปเกี่ยวข้องกับเรื่องวุ่นวายของคนอื่น

 

ดาวเจ้าเรือนอริมาอยู่ภพวินาศ เวลาทำอะไร รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำอะไรแล้วมีโทษได้ เช่น บุคคลที่ทำฟาร์ม แล้วมีอันตรายจากพิษแมลงสัตว์กัดต่อย คนที่ดาวเจ้าเรือนอริมาอยู่ภพวินาศนี้ เวลาเข้ารับการรักษาพยาบาล อาจมีเหตุให้คุณหมอหลงลืมอะไรไว้ในท้อง หรือมีอะไรซ่อนอยู่ในร่างกาย หรือเข้าไปอยู่โรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน แต่มีข้อดีอยู่บ้างสำหรับใครที่มีดวงอย่างนี้ คือ ใครที่เป็นศัตรูกับเราอย่างเปิดเผย จะไม่ชนะเรา ส่วนข้อเสียคือ ถ้าเรารับอาสาทำงาน จะมีคู่แข่ง