ดวงประเทียบ

 

ดวงประเทียบมังตรา ผู้ถูกชิงแผ่นดิน
8 ต.ค. 2559

 

ดาวประจำเมืองของพม่าคือดาว ๗ ซึ่งพูดไปแล้ว ดาว ๗ นี้เป็นดาวแห่งความเอาแต่ใจ ขี้อิจฉา ชอบปิดๆ บังๆ และโหดร้าย ดังตัวอย่างคราวผลัดแผ่นดินปี ๒๔๓๒ นั้น พระเจ้าสีป้อได้ประหารเจ้านายพม่าที่มีสิทธิในราชบัลลังก์ ๘๐ คน โดยทยอยฆ่าตลอดวัน เอาศพใส่ถุงสีแดงแล้วฝังไว้นอกวัง ระหว่างพิธีฆ่า มีเสียงร้องระงมจนต้องจัดฉากเอาวงดนตรีมาประโคมเล่นกลบสียงกันตลอดวัน แสดงถึงความโหดร้ายของพม่า
 
กษัตริย์องค์หนึ่งของพม่าที่มีความเกี่ยวพันกับประเทศไทยเรา ทั้งทางด้านวรรณคดีและทางประวัติศาสตร์ที่เราควรรู้จัก คือมังตรา หรือพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ มังตรา ผู้มีชื่อคู่กันกับบุเรงนองที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกไว้ฐานะที่ทำให้เกิดวีรสตรีไทย “สมเด็จพระศรีสุริโยทัย” นั่นเอง มังตราเป็นราชโอรสของพระเจ้าสิริชัยะสุระแห่งตองอู ที่ตองอูนี้มีบุคคลสำคัญๆ ที่เราควรรู้จักหลายคนเหมือนกัน เช่น จะเด็ด ลูกของนางเลาชีผู้เป็นแม่นมของมังตรา ดังนั้น จะเด็ด จึงเป็นเพื่อนเล่นของมังตราตั้งแต่ยังเล็กๆ ลูกสาวของขุนวังนามว่านันทะวดี ซึ่งต่อมากลายเป็นมเหสีเอกของมังตรา
 
เรื่องราวของมังตราเริ่มสนุกตั้งแต่เมื่อพระเจ้าสิริชัยะสุระแห่งตองอูประชวรหนัก เมืองหงสาวดีและเมืองแปรต่างส่งทูตมาเยี่ยมเยียน ซึ่งครั้งนั้น สอพินยา คือทูตหงสาวดี และรานองเป็นทูตเมืองแปร ซึ่งทั้งสองมีตำแหน่งเป็นมหาอุปราชเหมือนกัน จะเด็ดและขุนวังรวมทั้งธิดาคือนันทะวดีมีหน้าที่ดูแลแขกเมืองทั้งสอง ซึ่งความจริงมีหน้าที่มาดูลาดเลาทางการเมืองมากกว่า อย่างไรก็ตาม สอพินยาและมังตราต่างก็หมายปองธิดาขุนวังคือนันทะวดี โดยจะให้จะเด็ดเป็นสื่อด้วยกันทั้งคู่ ซึ่งแน่นอน จะเด็ดต้องส่งเสริมมังตรา เพราะจะเด็ดเองก็ลอบรักราชธิดา ตะละแม่จันทรา พี่สาวของมังตรา
 
 
ดวงประเทียบ, มังตรา, จะเด็ด, ตะละแม่จันทรา, โหราศาสตร์ไทย, บุเรงนอง, ตะเบ็งชะเวตี้, อาจารย์แอน
 
 
ดวงชาตาของมังตรา มีดาว ๒ กุมลัคน์ที่ราศีกุมภ์ ได้นระเกณฑ์ มีอาทิตย์เป็นมหาอุจจ์อยู่ที่ราศีเมษ มีเหตุน่าสนใจหลายประการ
 
ประการแรก บุคคลที่มีลัคนาอยู่ราศีกุมภ์มักได้เป็นใหญ่ ประเภทมีผู้สนับสนุน เป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาด ไหวพริบปฏิภาณดี
 
ประการที่สอง ดาว ๒ กุมลัคน์ ได้นระเกณฑ์ ได้เป็นใหญ่โดยไม่ต้องออกแรง เพราะเป็นราชโอรสองค์เดียว อยู่แวดล้อมด้วยดวงดาวติดต่อกัน ๗ ราศี เป็นลักษณะดวงขุนพลเป็นมาลัยโยค เป็นดวงพระจันทร์ครึ่งซีกจึงมีบริวารมาก มีผู้คนห้อมล้อมตลอดเวลา รวมทั้งหมายความถึงเป็นผู้มีเสน่ห์ในหมู่สตรีด้วย
 
ประการที่สาม ดาว ๑ เป็นอุจจ์อยู่ในราศีที่สามอันเป็นภพของพี่น้องและเพื่อน พี่น้องของมังตราล้วนแล้วอยู่ในราชวงศ์ ส่วนจะเด็ดนั้นจะต้องจัดอยู่ในประเภทเพื่อนที่เป็นดาว ๑ โดยแท้จริง เพราะทั้งโดดเด่นและค้ำจุนมังตรามาโดยตลอด สมกับที่มังตรามีดาว ๑ เป็นอุจจ์โยคหน้า และดาว ๑ ก็มาจากภพปัตนิหมายถึงจะมีคู่ครองหลายคน
 
นอกจากนี้ ดวงประเทียบของมังตรา มีดาว ๕ เล็งในภพปัตนิ เป็นพินทุบาทว์ และมีดาว ๘ อยู่ภพพันธุเบียนครอบครัว ลองดูประวัติของมังตราต่อไป
 
เมื่อพระเจ้าสิริชัยะสุระสวรรคต มังตราได้เป็นพระเจ้าตองอู เฉลิมพระนามว่าพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้และนันทะวดีได้ตำแหน่งพระอัครเทวี แต่เพราะอุปนิสัยที่ต่างกันมาก เพราะนันทะวดีนั้นเรียบร้อยสำรวม แต่พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ยังคงพระอุปนิสัยคึกคะนองอยู่เช่นเดิม ต่อมาพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ได้โชอั้วเป็นสนมและมีความหลงใหลในสนมผู้นี้ ชีวิตครอบครัวไม่ราบรื่น
 
ในขณะเดียวกันแม้ชีวิตครอบครัวจะไม่ราบรื่น แต่ทางการเมืองกลับตรงกันข้าม พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้หรือมังตราได้ขึ้นเป็นจักรพรรดิแห่งพุกาม เพราะจะเด็ดตีหงสาวดีและเมืองแปรได้ และจะต้องย้ายไปอยู่ที่หงสาวดีเพื่อสะดวกในการปกครองและเพื่อให้สมแก่ฐานะ จึงต้องนำพระญาติพระวงศ์ย้ายตามไปด้วย ต่อมามังตราได้สนมอีกคนนามว่า ตะละเจ้ามุขอาย เป็นชาวยะข่าย ซึ่งต่อมาเป็นชู้กับสมิงสอตุด ผู้มีตำแหน่งเป็นปลัดวัง และได้ดำเนินแผนจนกระทั่งวางยาพิษปลงพระชนม์พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้แล้วชิงครองบัลลังก์หงสาวดีเสียเอง แต่โชอั้วใช้เล็บหยิกข่วนหน้าตัวเองให้เสียโฉมเพื่อให้พ้นมือสมิงสอตุด นันทะวดียอมตัวเป็นสนมสมิงสอตุดเพื่อถ่วงเวลาและทำกลอุบาย รอจะเด็ดมาชิงพุกามคืนได้ในที่สุด
 
ดาว ๕ คือนันทะวดีและโชอั้ว ส่วนความวุ่นวายในครอบครัว สนมคนหนึ่งมีชู้แล้วชักนำความตายมาสู่มังตรา นั่นเป็นอิทธิพลของดาว ๘  ดาว ๘ อยู่ในตำแหน่งที่มีกำลัง แสดงถึงความเป็นปึกแผ่นของราชวงศ์ แต่ก็มีเรื่องวุ่นวาย เมื่อดาว ๘ มีอำนาจก็ดับดาว ๒ ซึ่งเป็นดวงดาวที่กุมลัคน์ที่ให้คุณมามาก เมื่อให้คุณมากก็มีโทษมหันต์เช่นกัน ชายที่ดาว ๒ ดีมักมีเสน่ห์ มักมีโอกาสพบปะหญิงมาก แต่ถ้ามีดาว ๘ อยู่ในตำแหน่งที่เบียนจันทร์อย่างนี้ ต้องระวังดาว ๘ ที่อยู่ในภพพันธุ ดาว ๒ เป็นเจ้าเรือนคือเหตุที่เกิดในครัวเรือนหรือครอบครัว ดาว ๒ มาจากภพอริด้วยจึงให้โทษ
 
หากดาว ๒ และราหูเบียนกันอย่างนี้ และดาวดวงหนึ่งดวงใด “อยู่” หรือมาจาก “ภพทุสถานะ” ให้ระวังภัยจากสตรี ดาว ๗ ที่นำลัคน์ ทำให้ชีวิตไม่ค่อยสงบสุข ต้องพบกับเรื่องราวยุ่งๆ เสมอ ที่เรียกว่า ดวงทุรารัมภะ สมัยก่อนเมื่อไม่มีดาว ๙ ให้พิจารณา ก็นับว่าดาว ๗ เป็นดวงที่จัดอยู่ในประเภททุรารัมภะ คือต้องมีเรื่องราวให้ตื่นเต้นตระหนกตกใจ หรือต้องร่อนเร่พเนจร หากช่วงใดถูกบาปเคราะห์ทำร้าย ก็มักจะโดนซ้ำเติมอย่างโหดเหี้ยมเสมอ บั้นปลายของมังตราจึงถูกลอบวางยาพิษเพราะอิทธิพลของดาว ๗ นี่เอง
 
ถ้ามังตราหยุดความคึกคะนอง ไม่ทิ้งความเป็นดาว ๕ ซื่อสัตย์เที่ยงธรรม มีมเหสีองค์เดียว มังตราคงยิ่งใหญ่อยู่ในพุกามไม่ตายอย่างน่าอนาถเช่นนี้ เพราะมังตรามีผู้ค้ำจุนอย่างดีทั้งคู่และเพื่อนคู่ใจ คือนันทะวดีและจะเด็ด ดาว ๕ อยู่ในภพของดาว ๑ ที่ไปเป็นอุจจ์ในภพสหัชชะ และดาว ๕ ยังตรีโกณถึงดาว ๐ ตนุลัคน์ซึ่งอยู่ในภพลาภะที่หมายถึงเพื่อนคู่ใจอีกด้วย ดาว ๓ ที่โยคอยู่ข้างหลังแสดงถึงความเป็นนักรบที่เก่งกล้าสามารถ แต่เมื่อใดที่ไม่หันไปทางดาว ๕ คือความมีคุณธรรม ดวงชาตาก็จะถูกเล่นงานด้วยดาว ๓ ที่เบียนดาว ๗ เพราะดาว ๗ อยู่ในเกณฑ์ของดาว ๓ และยังกุมดาว ๐ ตรีโกณถึงดาว ๑ กลายเป็นดาวคู่อุบัติเหตุ หรือเหตุที่ให้ถึงแก่ความตายในที่สุด