ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์

 

เรียนโหราศาสตร์ จากวรรณคดี เรื่อง รามเกียรติ์/๒๕ โดย อาจารย์แอน
8 ก.ค. 2558

 

เรียนโหราศาสตร์ จากวรรณคดี เรื่อง รามเกียรติ์/๒๕

โดย อาจารย์แอน

 

โคลงทศรถสอนพระราม

        หลังจากพระรามอภิเษกนางสีดาแล้ว เท่ากับแต่งงานแล้ว ก็มีความพร้อม ที่จะขึ้นครองเมือง ท้าวทศรถเห็นสมควรเหมาะแก่เวลา คำสอนพระรามนั้นน่าจะเป็นคติสอนเราผู้มีบริวารน้อยใหญ่นำมาปรับประยุกต์มาก จะเรียนรู้อะไร ก็ต้องไม่ลืม คุณธรรม น้ำใจ เอ๊ะ เป็นหนังจีนไป เอาใหม่ ต้องประกอบด้วยศีล ธรรม และรอบรู้ ดังที่จะนำมาให้อ่าน ดูสิทำได้ไหม
 

ท้าวทศรถสอนพระรามดังนี้

                พ่อจะให้ครองสมบัติ   สืบวงศ์จักรพรรดินาถา

        จงตั้งอยู่ในทศธรรมา         เป็นตราชูโลกทั้งไตรดาล

       เจ้าจงเลี้ยงเสนาพลาการ    ให้ตราชูโลกทั้งไตรดาล
 

ตรงนี้ พระองค์สอนพระรามให้ครองเมืองด้วยทศพิธราชธรรม คือธรรมสิบประการ ทั้งเลี้ยงบริวาร เสนาอำมาตย์อย่าให้ลำบาก บริวารอยู่ดี ไม่ดี บอกจิตใจของคนเป็นนายว่าร้าย หรือ ดี เราทำบุญให้ทาน แต่แม่บ้านอยู่ลำบาก เราก็ดีไปไม่ได้
 

        เอาความสัตย์สุจริตเป็นประธาน คือรากแก้วกิ่งก้านดอกใบ

อันฝูงสัตว์จตุบาททวิบาท                 จะเกลื่อนกลาดมาพึ่งอาศัย

จงเอาเมตตานั้นแผ่ไป                      ดั่งกลิ่นดอกไม้อันตระการ

จะหอมขจรทุกประเทศ                    เย็นเกศไปทั่วทิศาศาล
 

แปลว่า ซื่อสัตย์ กับเมตตา พระองค์เปรียบ ความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นเสมือนรากแก้วเลยทีเดียว คนเราถ้าขาดตัวนี้ เหมือนไม่มีรากแก้ว หน้าที่การงาน อาชีพ ความเจริญต่างๆก็ไม่เกิดถ้าขาดรากแก้วที่สำคัญ ความเมตตาอีก ถ้าเราไปไหน หมาแมวหนีหมด แม้แต่นกยังไม่บินผ่าน เป็นคดีกับหมาเป็นประจำ ชาติไหนๆ ก็ไม่มีบริวาร เพราะใจร้ายในเนื้อ สัตว์ยังรับกระแสได้ คนเมตตาอยู่ใกล้แล้วใจสบาย เหมือนกลิ่นดอกไม้กระจายไปทั่ว
 

ทานนั้นต่างผลโอฬาร        หว่านให้บำเหน็จโดยตรา

         แก่หมู่เสนีรี้พล                  ประชาชนยากจกถ้วนหน้า

         ตัดโลภเอาความกรุณา       เป็นปัญจมหานที

         ไหลมาไม่รู้สุดสิ้น              อาบกินเป็นสุขเกษมศรี

 

แปลว่า พึงให้ทาน ทั้งตัดความโลภ เมื่อมีเมตตาแล้ว ก็ต้องกรุณา แจกจ่ายทาน มีน้ำใจ เหมือนแม่น้ำทั้งห้า ที่ชาวฮินดู ถือว่า ไหลมาจากสวรรค์ ด้วยความเมตตาของมหาเทพ ได้แก่ คงคา ยมุนา มหิ สรภู และ อจิรวดี ที่หลังไหลมา ให้อาบกินเป็นสุขตลอดกาล
 

และ บาทสุดท้าย

น้ำเย็นฝูงปลาก็อาศัย      ปักษาพึ่งใบไม้

ป่ากว้างย่อมมีมฤคา                 พากันมาอยู่สำนัก

จงแผ่เดชาวรายศ                    ให้ปรากฏเกียรติไปทั้งไตรจักร

แก่มนุษย์เทวัญคนธรรพ์ยักษ์    ลูกรักจงฟังพ่อสอนไว้

ทั้งหมดนี้อัญเชิญมาสอนศิษย์ ที่กำลังศึกษาวิชานี้ทุกคน จงใช้วิชาด้วย ความเมตตา กรุณา ด้วยความซื่อสัตย์ ทั้งเป็นสัมมาอาชีพ ไม่เบียดเบียนใครให้เดือดร้อน ถือเป็นการบูชาครูด้วยการปฏิบัติดีนะ