ดวงประเทียบ

 

มโนราห์ (ดวงประเทียบ)
31 ม.ค. 2554

 

มโนราห์
 

เรื่องราวของมโนราห์ มีอยู่ในปัญญาสชาดก เรียกว่า “สุธนชาดก” เล่าต่อกันมาตั้งแต่ครั้งอยุธยา นางมโนราห์เป็นพระธิดาองค์เล็กของท้าวทุมราชผู้เป็นพระยากินนร

นางมโนราห์และพี่ ๆ อีกหกองค์ล้วนหน้าตาเหมือน ๆ กัน และต่างก็งดงามเหมือน ๆ กันหมด แต่มีปีกและหางที่ถอดออกได้ เมื่อใส่ปีกใส่หางแล้วทั้งกินนรกินนรีก็บินไปยังที่ต่าง ๆ ได้ 

 

ดวงประเทียบคราวนี้ เป็นการผูกดวงของกินนรกินรี ดังนี้

 

 ดวงประเทียบ, โหราศาสตร์ไทย, กินรี, กินร, มโนราห์, พระสุธน, ษณอนงค์, อาจารย์แอน 

 

 

ดวงอย่างนี้ถ้าไปใช้อ่านบุคคลธรรมดา คงต้องมีความโดดเด่นในอาชีพที่เกี่ยวกับอากาศ เกี่ยวกับธาตุลม ถ้าเป็นชาย อาจหมายถึง นักบิน และถ้าเป็นหญิง ก็คือ นางฟ้าบนเครื่องบิน ได้แก่ อาชีพเป็นแอร์โฮสเตส เป็นต้น  

ชาตาของนางมโนราห์มีดาว ๑ โยคหน้า ดาว ๑ นี้นัยหนึ่ง คือ ครุฑนาม มาจากภพปุตตะและมาสถิตอยู่ในราศีชั้นที่สาม หมายถึงลูกนกตัวเมียหรือนางกินรีนั่นเอง เพราะดาว ๑ ที่อยู่ในราศีเมถุนเป็นดาว ๑ ราชาโชค ที่มีความอ่อนโยนนุ่มนวล ดาว ๑ ปรกติ คือ ราชา ดาว ๑ ที่อ่อนตัวลง ด้วยว่ามาจากภพปุตตะ อันเป็นภพเด็ก ๆ และเป็นราศีชั้นที่สามลดแรงพลังของตัวมันเอง จึงหมายถึงความเป็นหญิงนั่นเอง

ดาว ๑ กุมดาว ๐ ดาว ๙ ซึ่งเป็นทั้งดาวอุจและเกษตร คือความหมายของเจ้าแห่งธาตุลม ดังนั้น ดวงดาวทั้งสามดวงนี้ จึงมีความหมายเต็มตัวของความเป็นกินรีและดาว ๙ อันเป็นดาวแห่งวิญญาณธาตุ หรือจะมีความหมายไปในทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพเจ้าหรือความหมายเป็นในทางตำนานเทพนิยาย

เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ดาว ๙ แทนความหมายของกินรี นางในเทพนิยายหรือตำนานที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัว คือถอดปีกได้ เข้าทำนองมีอะไหล่อยู่กับตัว สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ เพราะเจ้าอะไหล่ คือ ปีกและหางของกินรีนี่เอง

 

ฟังเรื่องราวของนางกินรี ที่มีชื่อว่า “มโนราห์”กันต่อนะคะ
 

นางมโนราห์และพี่ ๆ อยู่ที่เขาไกรลาศค่อนข้างเงียบเหงาจึงมักชวนกันมาเล่นน้ำ ในวันที่พระจันทร์เต็มดวง และสถานที่ที่พากันมาบ่อย ๆ คือ สระโบกขรณี ใกล้อาศรมพระกัสสปฤๅษี
 

ดาว ๒ ที่กุมลัคนานางมโนราห์ แสดงถึงความงดงาม เป็นตัวของตัวเอง ไม่ชอบอยู่ใต้อาณัติใคร รักอิสระ มีตำแหน่งเป็นมหาจักร คุ้มชาตาตนได้ คือใครก็ตามที่มีดาวมหาจักรกุมลัคน์ เหมือนมีพรสวรรค์จากฟ้า สามารถคุ้มชาตาให้รอดปลอดภัยเข้าทำนองตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้

 

แต่นางมโนราห์มีตนุลัคน์ซึ่งทั้งเกษตรเก่าและเกษตรใหม่ ต่างก็อยู่ในราศีธาตุน้ำทั้งสิ้น (ซึ่งก็เป็นข้าพเจ้านี่แหละเขียนดวงประเทียบให้เป็นอย่างนั้น)
 

ดาว ๓ ตนุลัคน์ตามเกษตรเดิมกุมดาวเนปจูนในภพอริ มีความหมายว่า จะมีภัยทางน้ำและยิ่งให้ดาวสองดวงนี้ สถิตอยู่ในจิตรา เทศาตรีฤกษ์อันแสดงถึงภัยทางน้ำ และการจากบ้านไปอยู่ถิ่นแดนไกล ก็จะยิ่งสอดคล้องกับเรื่องราวของมโนราห์ยิ่งขึ้น
 

ส่วนดาวพลูโต ดาวเกษตรใหม่ ให้ไปกุมดาว ๔๖ คู่ธาตุน้ำในราศีธาตุน้ำอีก ดาว ๖ เป็นดาวที่มาจากภพปัตนิ คือจะได้พบคู่โดยมีทางน้ำนี่แหละเป็นตัวต้นเรื่อง มีดาว ๔ จากภพอริ แสดงถึงอุปสรรคของนางในลำดับต่อไป คือกว่าจะได้คู่ กว่าจะเป็นสุขก็แทบแย่ทีเดียว
 

ข้าพเจ้าให้ลัคนาของนางมโนราห์อยู่ราศีเมษ เพราะราศีเมษ มีภรณี มหัทธโนฤกษ์อยู่อันแสดงถึงการถูกกลั่นแกล้ง แล้วชนะศัตรูในภายหลังรวมถึงดาว ๘ ที่เล็งลัคน์ เล็งดาว ๒ คือการถูกกลั่นแกล้งใส่ร้ายป้ายสีกัน ในวงศ์ของคู่ครองโดยมีดาว ๕ เป็นนิจ เป็นตัวการที่ทำให้ถูกกลั่นแกล้งโดยผู้ใหญ่ที่หูเบา
 

แต่เนื่องจากอยู่ในปัศวะเกณฑ์ ประกอบกับนางมีฤกษ์กำเนิดในภรณีฤกษ์ เรื่องราวจึงทำให้นางมโนราห์ผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยดีในที่สุด
 

นางมีภัยจากพรานบุณฑริก พรานในที่นี้คือดาว ๗ ในเรือนวินาศ ที่เล็งดาว ๓ อันหมายถึงจุดอ่อนในชาตา และทำให้เกิดเรื่องราวต่อ ๆ มาประกอบกับ ดวงชาตาที่ได้ปัญจมหาบุรุษโยค ตามตำราจักรทีปนี ซึ่งหมายถึงการผจญภัย การเผชิญอุปสรรค การจากบ้านจากเมือง เหมือนพระรามในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์
 

เมื่อเขียนดวงประเทียบ ตามชาตากรรมของนางมโนราห์แล้ว มาตามดูเรื่องราวของนางโดยละเอียดต่อไป

 ดวงประเทียบ, โหราศาสตร์ไทย, กินรี, กินร, มโนราห์, พระสุธน
 

 

นายพรานที่ชื่อ บุณฑริกได้ไปเห็นนางกินนรีเล่นน้ำ ก็เกิดความคิดอยากจะจับไปถวาย พระสุธน พระโอรสพระเจ้ากรุงอุตรปัญจาล นายพรานผู้นี้ได้นาคบาศ มาจากพระยาชมพูจิตรนาคราช เนื่องจากเคยช่วยชีวิตกันมา ดังนั้นการจับนางกินรี ซึ่งในที่สุดในพี่น้องทั้งเจ็ด นางมโนราห์ก็ได้รับเกียรติคงเป็นเพราะตัวเล็กที่สุด คงจับง่ายกว่าเพื่อน และก่อนจะนำไปถวายพระสุธน นายพรานได้นำปีกและหางของนางที่ถอดไว้ข้างสระโบกขรณีไปด้วย
 

พระเจ้าอทิตย์วงศ์ และนางจันทาเทวี พระบิดามารดาของพระสุธน ซึ่งก็คือดาว ๕ ที่เป็นนิจที่เล็งดาว ๖ ดาวจากภพปัตนิ จึงมีความหมายของดาวผู้ใหญ่ฝ่ายคู่ครอง ตอนนั้นมิได้มีความรังเกียจก็จัดพิธีสยุมพรให้อย่างสมเกียรติทั้งเราลองให้ดาวพลูโต อยู่ในปุษยะ ราชาฤกษ์ ให้ดาว ๖ ดาวปัตนิอยู่ในอาศเลศะ สมโณฤกษ์ เพราะตอนหลังพระสุธนตัวนี้ ก็เหมือนงอมืองอเท้า ให้นางมโนราห์ถูกกลั่นแกล้งรังแก และดาว ๔ ให้อยู่ในปุนรวสุ เพชฌฆาตฤกษ์ คือมีอุปสรรค เพราะมาจากภพอริ แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือ จนได้พบกับนางมโนราห์ในที่สุด
 

อุปสรรคของนางมโนราห์ ได้เริ่มต้นเพราะพระสุธนมีศัตรูที่พระองค์ไม่ทรงทราบ มีสาเหตุมาจากพราหมณ์ผู้หนึ่ง เป็นผู้รับใช้พระสุธนด้วยความภักดี พระสุธนโปรดปรานมาก ทรงสัญญาว่า ถ้าขึ้นครองราชย์เมื่อใด จะแต่งตั้งให้เป็นปุโรหิต ปุโรหิตคนเก่าทราบเรื่อง ก็มีใจคิดอาฆาตพระสุธน จึงคอยหาวิธีต่าง ๆ มาทำลายพระองค์ จนกระทั่งวันหนึ่งมีข้าศึกมาประชิดชายแดน จึงยุยงให้พระอาทิตย์วงศ์ส่งพระสุธนไปรบ
 

ในวันที่พระสุธนไปรบ พระอาทิตย์วงศ์ก็ฝันว่า ไส้ใหญ่ไหลออกมาจากท้องพระองค์ ไปพันชมพูทวีปสามรอบแล้วหดกลับที่เดิม ความจริงถ้าจับสมันตพยากรณ์แล้ว ทรงฝันดีจะได้ขยายอาณาเขต บารมีจะแผ่ไพศาล
 

แต่ปุโรหิตกลับบอกว่าพระองค์กำลังเคราะห์ร้าย ต้องทำพิธีบูชายันต์ถวายพระเป็นเจ้า โดยต้องฆ่าสัตว์สองเท้าสี่เท้าถวาย พระเจ้าอาทิตย์วงศ์ก็ให้หามาจนครบ แต่ปุโรหิตบอกว่ายังขาดแต่กินนร พิธีจึงจะสมบูรณ์ ตอนแรกพระองค์ไม่ทรงยินยอมแต่ด้วยอำนาจแห่งความรักตัวกลัวภัย จึงทรงคล้อยตาม
 

ในดวงประเทียบจึงให้ดาว ๕ เป็นนิจประกอบกับดาว ๘ เล็ง ๒ จึงเป็นกรรมของนางมโนราห์ ที่มีภัยครั้งที่สองซึ่งเป็นดาว ๗ ที่อยู่วินาศเล็งดาว ๓ นี่แหละ เมื่อไม่มีดาว ๕ คุ้มครองทั้งในดวงมีดาว ๘ เล็ง ๒ อีก ในตอนนี้นางมโนราห์จึงไม่อาจพ้นภัยไปได้
 

เมื่อพิธีบูชายันต์เริ่มต้น นางได้ทูลขอปีกและหางไว้ ตอนนี้ดาว ๑ ราชาโชคสำแดงเดช มีคนช่วยคือนางจันทาเทวี ผู้เป็นพระมารดาของพระสุธน ประกอบกับกำลังของดาว ๙ ในตำแหน่งเกษตร ที่จะดึงนางกลับถิ่น ดาว ๐ ธาตุลมเป็นอุจจ์ที่แข็งแกร่ง ดังนั้น เมื่อปีกหางครบนางก็กลับคืนเป็นกินรี เหาะบินหนีกลับบ้านเมือง แต่ก่อนกลับยังไปฝากผ้ากัมพล(คือผ้าทอด้วยขนสัตว์) แหวนและยาผง ทั้งสั่งความละเอียดถึงการเดินทางไปยังเขาไกรลาศ เผื่อพระสุธนจะตามนางไป
 

เมื่อพระสุธนกลับจากสนามรบ พร้อมทั้งชัยชนะ ก็เป็นไปตามคาด คือติดตามนางมโนราห์ทันที โดยความช่วยเหลือของนายพรานและฤๅษี พระสุธนต้องผ่านอุปสรรคนานากว่าจะได้พบกับนางมโนราห์อีก
 

เรื่องราวของนางมโนราห์กับดวงประเทียบอย่างน้อยแสดงให้เห็นว่า บุคคลที่พบกับอุปสรรคต่าง ๆ นั้น หากดวงดาวได้ตำแหน่งโยคเกณฑ์ดีหนึ่ง อยู่ในฤกษ์ที่ดีหนึ่ง ก็สามารถรอดพ้นอุปสรรคต่าง ๆได้ในที่สุด...

 

 

ดวงประเทียบ, โหราศาสตร์ไทย, กินรี, กินร, มโนราห์, พระสุธน