บทความพิเศษ

 

พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๖๕/๒ - พระเจ้าเล่าเสี้ยน
21 ม.ค. 2562

 

บางตอนที่แสดงให้เห็นว่าขาดการรู้เท่าถึงการณ์ จะเป็นความโง่เขลาเบาปัญญาของพระเจ้าเล่าเสี้ยนก็ไม่ผิดนัก เพราะว่าหลังจากที่จบเรื่องในครั้งนั้นแล้ว ก็มีความไว้วางใจมาเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกันโจผี มีสุมาอี้เป็นมหาอุปราช สุมาอี้คนนี้เป็นไม้เบื่อไม้เมากับขงเบ้ง เป็นผู้ที่มีสติปัญญามาก สุมาอี้เป็นผู้ที่มีความทัดเทียมกับขงเบ้ง และดูเหมือนว่าจะเป็นผู้ที่ใช้หลักในการนิ่งไว้ก่อน เรียกว่าอ่อนสยบความแข็ง หรือความนิ่งสยบความเคลื่อนไหว อีกทางหนึ่งก็เข็ดเขี้ยวกันมา ขงเบ้งมักจะเอาชนะได้อยู่เสมอๆ  จนกระทั่งสงครามระหว่างสุมาอี้กับขงเบ้งเกิดขึ้นเป็นครั้งที่ ๔ สุมาอี้เป็นฝ่ายเสียเปรียบ ขงเบ้งจวนจะเอาชนะสุมาอี้ได้แล้ว แต่บังเอิญมาเกิดเรื่องเสียก่อน

 

ตอนนั้นขงเบ้งตั้งทัพอยู่ที่เขากิสาน ซึ่งเป็นยุทธภูมิที่สําคัญมาก รบกันบ่อยระหว่างฝ่ายเหนือกับฝ่ายตะวันตกเฉียงใต้  ตอนนั้นลิเงียมให้กิอั๋นคุมเสบียงมาส่งพ้นไป ๑๐ วัน กิอั๋นเป็นนักเลงสุราก็กินเหล้า เมาก็ไม่ได้มาทันที ขงเบ้งโกรธให้ประหารชีวิต มีขุนนางคนหนึ่งชื่อเตียวหงีได้ขอโทษไว้ ขงเบ้งจึงลดโทษประหาร ให้เฆี่ยน ๘๐ ที ตอนนั้นขงเบ้งรู้อยู่แล้วว่า การตีแล้วปล่อยไปมักจะมีผลร้ายตามมาทีหลัง

 

กิอั๋นถูกโบยที่มีความเจ็บปวด ก็เจ็บแค้นมาก พอถึงเวลากลางคืนลอบพาบ่าวของตัวเองซึ่งเป็นคนสนิท หนีไปหาสุมาอี้ถึงค่าย เล่าความให้สุมาอี้ฟังแล้วขอสวามิภักดิ์ด้วย สุมาอี้กล่าวกับกิอั๋นว่า ขงเบ้งมีกลอุบายมากนัก เรายังไม่เชื่อท่าน ให้ท่านทำอะไรสักอย่างหนึ่ง เราถึงจะเชื่อ กิอั๋นรับปาก สุมาอี้บอกว่า ท่านจงกลับไปที่เมืองเสฉวน ไปเล่าให้แก่คนทั้งปวงว่า ขงเบ้งคิดขบถ จะจับพระเจ้าเล่าเสี้ยนฆ่าเสีย แล้วชิงเอาราชสมบัติ คิดตั้งตนเป็นใหญ่ ถ้ามีผู้เลื่องลือเอิกเกริกไปรู้ถึงพระเจ้าเล่าเสี้ยน พระเจ้าเล่าเสี้ยนจะไม่ไว้ใจขงเบ้ง ดีร้ายจะมีตราให้เลิกทัพกลับ

 

ฝ่ายพระเจ้าเล่าเสี้ยนได้รับข่าวลือ จึงปรึกษาพวกขันทีว่าจะทําอย่างไรดี ขันทีก็ทูลว่าบัดนี้พระองค์ให้อาญาสิทธิ์แก่ขงเบ้ง คนทั้งปวงก็อยู่ในอํานาจสิ้น ขงเบ้งจะว่าสิ่งใด ก็กระทําตาม ขอให้พระองค์มีตราหาตัวขงเบ้งกลับมา เรียกตราอาญาสิทธิ์ที่มอบให้คืนมาเสียก็แล้วกัน พระเจ้าเล่าเสี้ยนมีดาวพุธเสียอยู่ในดวง ดาวพุธคือดาวแห่งสติปัญญา ก็เห็นด้วยทันที ไม่คิดที่จะสืบความอะไรทั้งสิ้น ทั้งที่เรื่องนี้มีความสําคัญมาก ไม่มีการปรึกษาขุนนาง เจียวอ้วนขุนนางผู้ใหญ่เข้ามาคัดค้าน บอกว่ามหาอุปราชยกไปครั้งนี้ เกือบจะได้เมืองลกเอี๋ยงอยู่แล้ว ทําไมพระองค์จึงให้เรียกกลับมา พระเจ้าเล่าเสี้ยนกลับบอกว่า เรามีธุระเป็นความลับ จะให้มหาอุปราชมาปรึกษาด้วย เจียวอ้วนไม่รู้จะคัดค้านอย่างไร ก็เร่งให้คนถือหนังสือไป

 

ฝ่ายขงเบ้งเมื่อได้รับหนังสือแล้วก็ถอนใจ นายเรานี่ หนุ่มแล้วยังเบาความ หูเบา เชื่อถ้อยคําขันทีสอพลอ เชื่อถ้อยคําข่าวลือ ที่ไหนจะทําการต่อไปได้ ครั้นเรามิไป ก็จะเป็นการขัดรับสั่ง ถ้าจะไปบัดนี้ก็เสียดายนัก สืบไปเบื้องหน้าจะกลับมาทําการสักร้อยครั้ง ก็ไม่อาจล่วงเข้ามาถึงที่นี่ได้ จะเข้าถึงลกเอี้ยงอยู่แล้ว พระเจ้าเล่าเสี้ยนไม่มีโอกาสรู้ได้ว่า พระองค์ได้ทําอะไรลงไป เป็นอันว่าถอยกลับ

 

พอกลับมาถึงเสฉวน ขงเบ้งถามพระเจ้าเล่าเสี้ยนว่า ให้มีหนังสือไปหาตัวข้าพเจ้านี้ประสงค์สิ่งใด พระเจ้าเล่าเสี้ยนตอบว่า เรามีความคิดถึงจึงให้กลับมา ขงเบ้งทูลให้ฟังว่า เราจะได้ลกเอี้ยงอยู่แล้ว พระเจ้าเล่าเสี้ยนก็พูดแค่ว่า ครั้งนี้เราคิดผิด ท่านจึงต้องยกทัพกลับมา เท่านี้เองหมดเรื่องกัน

 

ครั้นขงเบ้งตาย ตอนนั้น แม่ทัพใหญ่ของพระเจ้าเล่าเสี้ยนเปลี่ยนตัวเป็น เกียงอุย เกียงอุยมีสติปัญญาดี มีฝีมือรบที่เข้มแข็ง รบกับแม่ทัพของวุยก๊กชื่อเตงงาย ได้รับชัยชนะ เตงงายแตกหนีไปอยู่ที่เขากิสาน เกียงอุยให้ทหารล้อมเตงงายไว้ ฝ่ายพระเจ้าเล่าเสี้ยนอยู่ที่เสฉวน เชื่อฟังคําฮุยโฮผู้เป็นขันทีใหญ่ เสพสุราทุกวันมิได้ขาด หลงนางสนมกํานัลใน ขุนนางที่มีสติปัญญาที่เคยทําราชการมาก็ไม่เชื่อฟัง ต่างก็พากันเอาใจออกห่าง ไม่ค่อยมาทําราชการเหมือนเดิม

 

ตอนนั้นเงียมฮูขุนนางผู้ใหญ่ที่เป็นที่ชอบใจของฮุยโฮ คิดว่าตนเองเป็นขุนนางแต่ยังไม่มีความชอบใดเลย ก็เลยบอกฮุยโฮว่า ขอท่านเอ็นดูข้าพเจ้า ช่วยทูลพระเจ้าเล่าเสี้ยน แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าไปเป็นแม่ทัพแทนเกียงอุยเถอะ ข้าพเจ้าจะให้ทรัพย์แก่ท่านตามสมควร ฮุยโฮได้ฟังก็รับคํา เข้าไปทูลพระเจ้าเล่าเสี้ยนว่า ตั้งแต่เกียงอุยไปทําศึกก็หลายครั้ง หาได้ชัยชนะไม่ ขอให้พระองค์เรียกกลับเสียเถิด แล้วตั้งเงียมฮูไปเป็นแม่ทัพออกไปทำการแทน ก็จะทําการศึกมีชัยได้

 

พระเจ้าเล่าเสี้ยนได้ฟังก็เห็นด้วย จึงมีหนังสือไปหาเกียงอุย แต่เกียงอุยรบชนะอยู่ไม่ได้รบแพ้ ตั้งประชิดอยู่ที่เขากิสาน พอมีหนังสือให้เลิกทัพทันทีก็ยังไม่กลับ ต้องมีรับสั่งถึงสามครั้งด้วยกัน ขัดไม่ได้ก็นําทหารทั้งปวงยกทัพกลับตามรับสั่ง

 

การไปเชื่อขันที ดาวพุธเสีย หูเบา ดาวพุธเสียด้วยตัวของมันเองคือเป็นอริ มรณะ วินาศ เป็นนิจ เป็นประ หรือเสียด้วยดาวบาปเคราะห์กุม ซึ่งดาวคู่ศัตรูคือดาวราหู หรือเสียด้วยดาวเนปจูนกุม อันนี้เป็นดาวที่ตัดสติปัญญา สรุปแล้วเล่าเสี้ยนมีความคล้ายคลึงกับเล่าปี่ตรงที่ว่า ใช้อารมณ์มากกว่า แต่เล่าปี่ดีกว่าตรงที่ยังมีความมุ่งมั่นในการสถาปนาจ๊กก๊ก พระเจ้าเล่าเสี้ยนไม่ได้รับความรู้หรือการอบรมที่ดี ทําให้ขาดสติปัญญาไป จ๊กก๊กจึงอายุเพียง ๑๔ ปี