ฮวงจุ้ยพื้นฐาน

 

ฮวงจุ้ยกับธุรกิจ ตอนที่ ๖
6 มิ.ย. 2560

 

ฮวงจุ้ยโชคลาภ, บ้านกับฮวงจุ้ย, จัดบ้านเสริมฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ยเตียงนอน, ฮวงจุ้ยเข้าใจง่าย, ซีอาน

 

สำหรับเมือง ก็ต้องดูเรื่องการทำถนนหนทาง ว่าจะทำให้กลายเป็นศูนย์กลางอำนาจได้หรือเปล่า  อย่างเช่นซีอาน ถนนทุกสายมุ่งสู่ซีอาน หมายถึง ความเจริญทุกอย่างมุ่งเข้าสู่ซีอาน ซีอานจึงเป็นเมืองหลวงที่ยาวนานที่สุด ตั้งแต่ยุคสามพันสี่พันปีก็ว่าได้ เป็นที่ที่เหมาะสม ที่พูดมาทั้งหมด ซีอานมีหมด

 

ทีนี้เราก็ต้องเลือกว่า สถานที่ที่เราจะประกอบธุรกิจ ตรงไหนดีที่สุด เราก็เลือกได้โดยใช้แนวเดียวกับการสร้างเมือง สมัยนี้ดีหน่อยว่า ถ้าเป็นเรื่องของการขายทางออนไลน์ ก็ไม่ต้องเลือกทำเลที่มีหน้าร้าน ถ้าเป็นทำเลที่มีโชว์รูม มีหน้าร้าน ก็ต้องดูทางน้ำ ทางถนน เปรียบเทียบแบบเดียวกัน หาสถานที่ที่เหมาะสมกับการคมนาคม ใจ กลางเมือง ศูนย์กลางที่คนไปเยอะที่สุด อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง

 

หากต้องทำธุรกิจโดยใช้การติดต่อสื่อสารหรือออนไลน์เป็นหลัก ก็คงจะไม่ยาก ก็เป็นเรื่องของทำเลภายใน ถ้าเป็นธุรกิจที่ต้องมีหน้าร้าน ก็เป็นการเลือกทำเลภายนอก 

 

ทีนี้มาดูการสร้างเมือง เมื่อเลือกทำเลที่เหมาะสมได้แล้ว ก็จะจัดระเบียบ/ลำดับของเมืองต่างๆ ที่อยู่รายรอบ และจะคำนึงถึงสัญญลักษณ์เป็นสำคัญ เขาจะเชื่อมโยงการวางผังเมืองให้เข้ากับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ศาสนา โหราศาสตร์ คือเรื่องของดวงดาว สมัยก่อน เมืองไทยเราจะมีเมืองลูกหลวงอยู่ไกลออกไปหน่อย รายล้อมเมืองหลวงโดยใช้หลักศูนย์กลางจักรวาล คือเมืองหลวงจะเป็นที่สูงที่เนิน เป็นที่กองของน้ำ ฝนตกมาแล้วจะลงไปกองอยู่รอบๆ เมือง สามารถเก็บกัก ทำคันคูรอบ เพื่อนำมาใช้ทำการเกษตร ทำเป็นวงกลม แล้วศูนย์กลางเป็นเนิน เมืองลูกหลวงทั้งสี่ทิศคอยป้องกันเมือง ไกลออกไปอีกก็เป็นหัวเมืองหน้าด่านตามลำดับ และก็จะมีสระน้ำ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์สี่ทิศ หมายความว่า ทั้งสี่ทิศเปิด สามารถเป็นจักรพรรดิไปทั้งสี่ทิศ นี่เป็นลักษณะผังเมืองโบราณแถบนี้ ของจีนก็จะมีการรายล้อมคล้ายๆ กัน

 

ที่อยู่อาศัยกับทำเลธุรกิจของเรา ต้องมีการติดต่อคมนาคมที่สะดวก สำหรับการเลือกทำเลบ้าน โรงเรียนกับที่ทำงาน ควรจะอยู่ในบริเวณไหน สำหรับทำเลที่เราจะค้าขาย ต้องดูสิ่งที่ล้อมรอบเรา เป็นที่ร้างหรือที่อุดมสมบูรณ์ ตลาด ธนาคาร อยู่ใกล้/ไกลขนาดไหน สิ่งเหล่านี้ต้องมาคำนึงถึงหมดเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับธุรกิจที่เราทำ เรียกว่าเป็นการจัดลำดับ นำมาเปรียบเทียบ

 

โหราศาสตร์จะบอกถึงจังหวะ ว่าในช่วงนี้ ใช่เวลาที่เราจะเริ่มต้นธุรกิจหรือยัง ถ้าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย ก็ต้องดูว่า ผู้ซื้อที่มีกำลังซื้อคือกลุ่มไหน และเป็นกลุ่มใหญ่ไหม ถ้าเป็นสินค้าปัจจัยสี่ ก็คงขายง่าย แต่ก็ต้องดูว่าทำเลนั้นมีคู่แข่งขนาดไหน สิ่งเหล่านี้เราต้องนำมาเป็นองค์ประกอบที่จะดู

 

หลักของดวงจีน บอกว่า ตัวเราขาดธาตุอะไร ต้องหากินในธาตุนั้น ซึ่งเราต้องเช็คดวงจีน ถ้าเป็นโหราศาสตร์ไทย จะบอกว่า การโคจรของดาวจร ดาววันเกิดของเรา ตนุลักษณ์ของเรา มันจรได้เวลาที่เราจะเปิดธุรกิจได้หรือยัง