ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์

 

อิทธิพลดาวกุมลัคน์ (ดาวศุกร์)
6 ก.ย. 2553

 

โดยทั่วๆ ไปเราจะให้ความหมายของดาว (๖) ว่าดาวแห่งโภคทรัพย์ เทวีแห่งความงาม  ดาวแห่งความรัก ดาว (๖) จึงมีบทบาทเกี่ยวกับบ้านเมือง โลก อยู่เหมือนกัน แล้วก็ยังเป็นดาวที่อยู่ใกล้โลกของเราด้วย


ปกติดาวที่อยู่ใกล้จะมี ผล / กระแสมากกว่าดาวที่อยู่ไกล ฉะนั้นดาวเล็กๆ เช่น (๒) (๔) (๖) กลับกลายเป็นมีอิทธิพลต่อโลกของเราค่อนข้างมากทีเดียว รวมทั้งดาว (๑) ด้วย ซึ่งรวมแล้วมีมากกว่าดาวดวงอื่นๆ ด้วยซ้ำไป  เพราะดาวดวงอื่นๆ มักจะมีผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง  ในแต่ละเดือนแต่ละปีที่ผ่านไป หรือว่าดาวบางดวงก็มีผลกับแร่ธาตุในพื้นดิน สภาพภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ สภาพแวดล้อม แต่ว่าดาว(๖) มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งจะรวมถึงดาว (๔) และ (๒) ซึ่งให้ผลเช่นเดียวกับดาว (๑) ด้วย


ตามสถิติที่ดาว (๖) พักร์ จะมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นภายในโลก เช่นปี 2517, 2543 และรวมทั้งในต้นปี 44 เมื่อไรก็ตามที่น้ำมันขึ้นราคา สภาพเศรษฐกิจมีปัญหา แสดงว่าได้รับอิทธิพลจากดาว (๖) ที่เดินผิดปกติ ไม่ว่าจะเดินช้า เดินเร็ว เดินถอยหลังหรือแม้แต่หยุดอยู่กับที่ ขึ้นอยู่กับวงโคจร ซึ่งโดยมีโลกคอยสังเกตการณ์อยู่ (มองจากโลกออกไป) เพราะหากว่าเดินช้าก็ดูเหมือนว่าจะให้แสงเรามากตรงนั้น เมื่อมันเดินเร็วก็เหมือนได้แสงน้อยหน่อย พักร์อยู่กับที่ก็ดูเหมือนกับจะทำให้เหมือนกับเราจ่อไฟไว้กับที่ตรงไหนนานๆ ไฟก็จะไหม้ ถ้าจ่อเร็วๆ ก็ไม่ได้รับประโยชน์จากไฟนั้น ตามหลักดาราศาสตร์ทั้งโลก และดาว (๖) โคจรเป็นลักษณะวงรี  ฉะนั้นเมื่อถึงจุดปลายของวงรี (บางช่วง) ดาว (๖) ก็จะย้อนวนไปอีกด้าน คล้ายการ U-TURN  ณ จุดนี้จึงดูเหมือนไปพักร์ เหมือนมันนิ่งแต่เป็นการเบี่ยงตัวเพื่อเดินกลับมาแต่พอย้อนกลับกลายเป็น เสริด แล้วช่วงนั้นดาว (๖) ก็เดินขึ้นเดินลงอยู่เช่นนั้น จึงกลายเป็นเสริด มณฑ์ อยู่อย่างนี้


เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นในทางดาราศาสตร์ อิทธิพลของแสงหรืออิทธิพลของดวงดาว  ในทางโหราศาสตร์ไทยถือว่าให้ผลร้ายมากกว่าผลดี เพราะอะไรก็ตามที่มันเป็นปกติ มันเป็นธรรมชาติ มันก็จะดำเนินของมันไปเรื่อยๆ แต่อะไรที่มันผิดปกติ ผิดธรรมชาติ มันก็ย่อมทำให้อะไรต่างๆ มันผิดเพี้ยนไปหมดจากที่มันเคยเป็น ก็เลยไม่ถือว่ามันเป็นเรื่องดี (ในเมื่อมันเคยดี  แล้วมาไม่ดี จึงถือว่าผิดปกติ)