ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์

 

ความหมายของดาววันเกิดในเรือนต่าง ๆ ดาวอาทิตย์ (๑) โดย อาจารย์แอน
20 พ.ค. 2554

 

       

การดูพื้นฐานดวงโดยทั่วไป มักจะดูกันที่ ดาวอุจ ดาวเกษตร ซึ่งจะเป็นดาวที่ส่งผลดีให้แก่ดวงชะตา ซึ่งไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป เพราะทั้งดาวอุจและดาวเกษตรเป็นเพียงการแสดงออกถึงนิสัยใจคอ(ความเข้มข้นของอุปนิสัย) เช่นดาว (๑) มักจะเย่อหยิ่ง ถือตัว เจ้าชู้ มีเพื่อนเยอะ ก็มากขึ้นเท่าตัวก็ได้ ไม่ได้หมายถึง ตำแหน่ง เกียรติยศ หน้าที่ชื่อเสียง รับราชการตำแหน่งสูง ๆ เสมอไป …


ให้สังเกตแนวทางการดำเนินชีวิตว่าสอดคล้องเป็นไปในแนวทางใด สอดคล้องกับอุปนิสัย ของดวงดาวดวงใด เพราะ จะไปมีความสำคัญในการเรียนรู้ในเรื่องของดวงดาวต่าง ๆ ว่า มีนิสัยอย่างไร อยู่ในราศีไหนมีกำลังหรือไม่มีกำลัง แล้วเอามาเปรียบเทียบกับตัวเราว่าทุกวันนี้เราดำเนินชีวิตไปตามดาวดวงไหน เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในทางพยากรณ์


ดาววันเกิดเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม เพราะย่อมมีอิทธิพลต่อตัวเรา


คนเกิดวันอาทิตย์ คนที่เกิดวันอาทิตย์ย่อมมีความสัมพันธ์กับ ดาว (๑) ซึ่งจะแยกแยะได้ดังนี้


ดาว (๑) กุมลัคน์เป็น (๑) เต็มที่ เป็น (๑) แท้ ๆ ร้อนแรง มีเกียรติ ตระกูลดี มักจะเย่อหยิ่งถือตัว ใครพูดอะไรผิดนิดผิดหน่อยเป็นไม่ได้ มีมานะ มีทิฐิสูง


ดาว (๑) เป็น 2,3 แก่ลัคน์ (กฎุมภะ, สหัชชะ) ก็มักจะเป็นคนที่ใจร้อน อารมณ์ร้อน มักมีเรื่องถกเถียงกับพี่น้อง และหากได้สิ่งของอะไรมามักจะมาพังกับมือเรา เป็นคนมือร้อน (มือหนัก) ปากร้อนจึงมักผิดใจกับพี่น้องและคนใกล้ชิด ใจร้อนด้วย (กะดุมภะและสหัชชะ หมายถึง พี่น้อง หรือ สติปัญญา,ใจเร็ว) เพราะฉะนั้นคนเกิดวันอาทิตย์ จึงมักจะปลูกต้นไม้ไม่ค่อยขึ้น มันร้อน .. เข้าใกล้ใครก็มักจะถกเถียงกับคนอื่นไปหมด หมั่นไส้คนอื่นไปหมด


ดาว (๑) เป็น 4 (พันธุ)โดยมากจะต้องจัดทำเลให้เยือกเย็นร่มเย็นเป็นสุข (พันธุร้อน) จึงมักจะมีเหตุต่าง ๆ อาจจะได้บ้านที่ทำให้ทรัพย์มันรั่วไหล มีเหตุให้ใช้จ่ายอยู่เรื่อย ๆ หรือมักจะเจ็บไข้ได้ป่วย บ้านทรุดร้าว ต้องซ่อมบ่อย ๆ ลักษณะนี้ต้องจัดทำเลให้มีพลังห่อหุ้มไว้


ดาว (๑) เป็น 5 (ปุตตะ) จะกล้าหาญและเยือกเย็นลงบ้าง เพราะเป็นภพเด็ก ๆ (๑) กำลังจะอ่อนลง


ดาว (๑) เป็น 6 (อริ ) จะเกี่ยวข้องกับบริวาร มิตรใกล้ตัว … บริวารมักจะนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ (บริวารแรง ๆ เหมือน ดาว(๑) ) เช่น ได้แม่ครัวหยิ่ง ๆ แต่ถ้าเป็นทหารคุมลูกน้องออกรจะดี รบชนะ รับราชการได้ แต่ต้องไม่อยู่ติดที่ ต้องลุย อยู่ฝ่ายบู๊ดี **ปกติ (๑) อยู่อริรับราชการไม่ค่อยดี**


ดาว (๑) เป็น 7 เล็งลัคนามีเท่าไรก็ใช้ มีทรัพย์ให้ใช้ตลอด ไม่ร่ำไม่รวยแต่มีใช้ตลอด ไม่มีเก็บ พอสถานะประมาณตัวอยู่ได้ ปานกลาง


ดาว (๑) เป็น 8 (มรณะ) มักเดินทางบ่อย แต่เป็นคนมีทรัพย์ เพราะตัวร้อนแรงมาอยู่ภพมรณะมันก็เยือกเย็นลง (ทรัพย์จะอยู่กับคนที่เยือกเย็น อารมณ์เยือกเย็น) ฉะนั้น (๑) ที่เป็นมรณะจะถูกลดความร้อนลงไป ทรัพย์ก็จะอยู่


ดาว (๑) เป็น 9 เดินทางไปโน่นนี่บ่อย รับราชการที่ต้องออกศึกไม่เหมาะ จะเหมาะกับนักการฑูตมากกว่า


ดาว (๑) เป็น 10 (กัมมะ) หรือ 11 (ลาภะ) ถือว่า (๑) เป็นจอมฟ้าอยู่กลางฟ้า เป็นแกนชีวิตที่ดี ให้พลังแก่ชีวิต ทั้งคู่ครองและบุตรดี ลูกหลานเป็นที่พึ่งได้ มีทรัพย์ [ ในความหมายคือ คนที่เกิดวันอาทิตย์ แล้วมี (๑) อยู่กลางฟ้า ดวงมีกำลัง คือเป็นคนที่เป็นที่พึ่งได้ของทุกคน ]ดาว (๑) เป็น 12 (วินาศ) เบียดเบียน ทำให้อาภัพคนอุปถัมภ์ และมักอยู่ไกลบิดา ต้องเร่ร่อน เดินทาง ไม่เป็นที่รักของเจ้านาย (ข้อนี้แหละที่มีความหมายถึง “รับราชการไม่ดี” เพราะว่า (๑) มาหลบมุมอยู่หลังลัคนา )การจับหลักในการทำนาย (ผูกปูมขึ้นมา) มาจากธรรมชาติของ (๑) เมื่อไปสถิตภพต่าง ๆ ก็จะบันดาลให้เกิดอิทธิพลต่อภพนั้น ๆ เพราะฉะนั้นเมื่อตัวเราเข้าไปอยู่ในภพไหน ก็เท่ากับครอบคลุมเราทั้งชีวิต