ดวงประเทียบ

 

ดวงประเทียบ สร้อยฟ้ากับเถรขวาด
9 ต.ค. 2559
ดวงประเทียบภีษมะ มหาภารตะยุทธ
9 ต.ค. 2559
ดวงประเทียบ อิลา
8 ต.ค. 2559
ดวงประเทียบมังตรา ผู้ถูกชิงแผ่นดิน
8 ต.ค. 2559
ดวงประเทียบ ฮัวมู่หลาน
28 ส.ค. 2559
ดวงประเทียบ องค์หญิงเหวินเฉิง
28 ส.ค. 2559
ดวงประเทียบ เปาบุ้นจิ้น ผู้ทรงสถิตย์ยุติธรรม
28 ส.ค. 2559
ดวงประเทียบ นางนากพระโขนง - ดวงตายทั้งกลม
21 ส.ค. 2559
ดวงประเทียบ พระนางเชงสอบู ผู้อุปถัมภ์พุทธศาสนา
21 ส.ค. 2559
ดวงประเทียบ ชอลิ่วเฮียง
21 ส.ค. 2559
ดวงประเทียบ พระเพื่อน พระแพง
4 ก.ค. 2559
ดวงประเทียบ เจ้าฟ้ากุ้ง (เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร)
28 มิ.ย. 2559
ซุนเซ็ก (ดวงประเทียบ)
12 เม.ย. 2554
พระเจ้าเฮนรี่ ที่ 8 (Henry VIII of England) ดวงประเทียบ
21 มี.ค. 2554
สาวิตรี (ดวงประเทียบ)
1 ก.พ. 2554
อองมั่ง ราชันย์สมัยฮั่น (ดวงประเทียบ)
1 ก.พ. 2554
องค์ชายสี่ (ดวงประเทียบ)
1 ก.พ. 2554
นางอมิดตา - ชูชก (ดวงประเทียบ)
31 ม.ค. 2554
มโนราห์ (ดวงประเทียบ)
31 ม.ค. 2554
นางละเวง (ดวงประเทียบ)
31 ม.ค. 2554