บทความพิเศษ

 

พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๕๕/๒ - ซุนกวนยึดเกงจิ๋ว
19 พ.ย. 2561

 

ฝ่ายเล่าปี่ทราบข่าวว่าซุนกวนเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับโจโฉ ก็ปรึกษากับขงเบ้งว่าจะทําอย่างไรดี ขงเบ้งแนะนําให้สั่งกวนอูเข้าตีเอาเมืองอ้วนเซียให้ได้ก่อน จึงจะได้เปรียบทางยุทธวิธี กวนอูจึงนําทัพเข้าตีทางเมืองซงหยง แล้วเข้าประชิดเมืองอ้วนเซีย

 

โจโฉเลือกนายทหารฝีมือเอกชื่อ บังเต็ก ให้ออกไปช่วยป้องกันเมือง บังเต็กยิงเกาทัณฑ์ถูกกวนอู แต่ในที่สุด ทหารกวนอูจับตัวบังเต็กได้ กวนอูให้เอาไปประหารเสีย แล้วยกทหารล้อมเมืองอ้วนเซียไว้ ทหารโจโฉยิงเกาทัณฑ์ถูกไหล่ซ้ายของกวนอูอีก กวนอูตกจากหลังม้า การชิงเมืองอ้วนเซียจึงเนิ่นช้าออกไป

 

ฝ่ายโจโฉเมื่อทราบว่าบังเต็กเสียที่แก่กวนอูก็ตกใจ รีบมีจดหมายถึงซุนกวนขอให้ยกทัพตีเกงจิ๋วโดยด่วน สัญญาว่าเมื่อตีเกงจิ๋วได้แล้วจะยกเมืองกังหลำให้ด้วย

 

ซุนกวนได้รับจดหมายก็ปรึกษากับเตียวเจียวว่าควรจะทําประการใดดี เตียวเจียวบอกว่า เวลานี้โจโฉกําลังเข้าที่คับขัน ขวัญเสียอยู่ เท่าที่สัญญาว่าจะยกเมืองกังหลําให้นั้น เป็นแค่คําพูดลวงให้หลง ถ้ากวนอูพ่ายแพ้แก่เรา โจโฉคงจะบิดพลิ้ว

 

ตอนนี้จะเป็นที่ชิงไหวพริบของที่ปรึกษา ที่ปรึกษาเห็นว่าอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้น  ดาวที่จะเป็นที่ปรึกษาได้ คนนั้นจะต้องมีดาวพุธเด่น อาจจะเป็นทั้งอุจจ์ ทั้งเกษตร จะต้องได้กระแสจากดาวพฤหัสด้วย ถ้าหากพุธบริสุทธิ์ พฤหัสบริสุทธิ์ ส่งกระแสสัมพันธ์ถึงลัคนาของดวง สติปัญญาก็จะเพิ่มพูน เป็นที่ปรึกษาได้ดี ถ้ามีดาวพฤหัสด้อยกว่ากันนิดหนึ่ง ดาวพุธด้อยกว่ากันสักหน่อยหนึ่ง ความคิด สติปัญญาก็ด้อยลง

 

ยังไม่ทันที่ซุนกวนจะตกลงใจอย่างไร ทหารรับใช้ก็เข้ามารายงานว่า ลิบอง แม่ทัพเรือจากด่านลกเค้าเข้าขอพบ ลิบองเป็นแม่ทัพต่อจากโลซกที่ตายไป ซุนกวนเรียกให้เข้าพบแล้วถามว่า เจ้ามีราชการสิ่งใด ลิบองตอบว่า เวลานี้กวนอูยกทัพไปตีเมืองอ้วนเซีย ทิ้งเมืองเกงจิ๋วไว้ เราควรยกกําลังเข้าตีเกงจิ๋วเห็นที่จะได้โดยง่าย

 

ซุนกวนเห็นลิบองพูดเหมือนเตียวเจียว ก็แกล้งพูดขึ้นว่า ข้าอยากตีเอาเมืองชีจิ๋วของโจโฉก่อน เจ้าจะเห็นเป็นประการใด ลิบองบอกว่า ตีเกงจิ๋วก่อนดีกว่า ถ้าเราได้เกงจิ๋ว เท่ากับเราได้แม่น้ําแยงซีเกียงไว้ทั้งหมด เมืองชีจิ๋วอยู่ไกลไปทางตอนเหนือ ต้องใช้ทหารบกจึงจะยึดได้ และถ้ายึดได้แล้วก็จะรักษาได้ยาก ซุนกวนตอบว่า ข้าลองใจดูเท่านั้นเอง ความจริงจะตกลงใจตีเกงจิ๋วอยู่แล้ว เจ้าจงรีบเตรียมการเอาไว้ให้พร้อม ข้าจะยกทัพตามไปในไม่ช้านี้

 

พอลิบองกลับมาถึงค่ายลกเค้า ก็ได้รับรายงานว่า กวนอูได้เตรียมการป้องกันเมืองเกงจิ๋วไว้อย่างเข้มแข็ง สร้างหอไฟไว้ริมน้ําตลอดแนวสําหรับส่งข่าวถึงกัน ฝ่ายกองทัพ เกงจิ๋วก็เคลื่อนเข้าประจําริมแม่น้ําอย่างแน่นหนา ลิบองได้เห็นรายงานก็รําพึงในใจว่า  ถ้ากูยกทัพเข้าตีเกงจิ๋ว คงถูกตีแตกยับแน่ แต่กูก็บอกซุนกวนผู้เป็นนายไว้แล้ว ที่นี้จะทําอย่างไรจึงจะรอดตัว ได้แต่ตรึกตรองแล้วก็แกล้งป่วย ให้ทหารไปรายงานให้ซุนกวนทราบ ซุนกวนทั้งตกใจและเสียใจ กระวนกระวาย เพราะลิบองเป็นแม่ทัพที่สําคัญ

 

ลกซุน ที่ปรึกษา กล่าวว่า ซึ่งลิบองบอกว่าป่วย ข้าพเจ้าเห็นว่าว่าไม่จริง ลกซุนเป็นหนึ่งในที่ปรึกษา อายุยังน้อยด้วย ซุนกวนจึงให้ลกซุนไปเยี่ยมดูอาการ ลกซุนเห็นลิบองเป็นปรกติ ก็ถามว่าอาการป่วยของท่านหายแล้วหรือ ลิบองบอกว่า ไม่หนักหนาเท่าใดดอก แต่ไข้ยังร้อนกลุ้มอยู่ ลกซุนก็บอกว่านายของเราได้มอบหมายความรับผิดชอบอย่างหนักไว้บนบ่าทั้งสองของท่าน แต่ท่านไม่อาจจะจัดภารกิจให้ลุล่วงไปได้ ข้าพเจ้าอยากทราบว่าไข้ร้อนกลุ้มของท่านนั้นเนื่องมาจากอะไร ลิบองทอดสาย ตาเหม่อมองดูลกซุนเป็นเวลานาน แต่ก็ไม่ได้พูดว่าอย่างไร พูดไม่ออก

 

ลกซุนก็แสดงความฉลาดเฉลียวว่า ข้าพเจ้ามียาขนานหนึ่ง พอจะแก้ไขให้ท่านได้ ท่านจะรับยานี้หรือไม่ ลิบองก็สั่งให้ทหารรับใช้ออกไปอยู่ข้างนอก แล้วก็ถามว่าท่านมียาอะไร ลกซุนตอบว่า ข้าพเจ้าเข้าใจว่า ไข้ของท่านเนื่องจากเหตุกวนอูป้องกันเมืองเกงจิ๋วเข้มแข็งนัก ข้าพเจ้ามียาสามารถดับหอไฟของกวนอูเสียได้ และข้าพเจ้าสามารถมัดมือทหารกวนอูที่ป้องกันอยู่ริมน้ําได้ด้วย ยาขนานนี้จะถูกกับโรคของท่านหรือหาไม่ ลิบองดีใจ เพื่อนเอ๋ย ท่านพูดแทงถูกใจดําของข้าพเจ้าแล้ว ขอท่านจงช่วยชี้แจงด้วยว่า ยาขนานนี้จะใช้อย่างไร

 

ลกซุนมีดาว ๒ กับดาว ๘ อยู่ มีความหมายถึงการประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย ดาว ๘ หมายถึงสามารถคุมกําลังสมัครพรรคพวกได้ แต่ ๒ กับ ๘ เป็นดาวเป็นคู่อุปสรรค ลกซุนกว่าจะได้เป็นแม่ทัพต้องมีอุปสรรค แต่ก็ยังแสดงสติปัญญาได้ตั้งแต่อายุยังน้อย เป็นดาวคู่สมพลที่สําคัญคู่หนึ่ง