เกร็ดความรู้จากพุทธศาสนา

 

พระปฐมเจดีย์ ตอนที่ 2
22 พ.ค. 2558

 

 

ประวัติศาสตร์, โหราศาสตร์, อาจารย์แอน, ajarnann, นครปฐม, พระปฐมเจดีย์

 

 

        ย้อนมาถึงเรื่องราวของพระปฐมเจดีย์ในศาสตร์ฮวงจุ้ย  เมืองนครปฐมมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ คือ องค์พระปฐม  ถ้าเรามองโดยรวม เป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาล เพราะว่าสายตาทุกคู่จะมุ่งไปที่พระเจดีย์ซึ่งเปรียบเสมือนอุเทสิกเจดีย์ ก็จะเป็นพุทธสถานที่สำคัญเหมือนกัน  คำว่าอุเทสิกเจดีย์ พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่า ถ้าพระพุทธองค์ปรินิพพานไปแล้ว สามารถเป็นองค์ที่จะบูชาแทนองค์พระพุทธเจ้าได้

 

        ซึ่งกำเนิดของอุเทสิกเจดีย์ครั้งแรกคือสมัยพระพุทธกาล ในช่วงที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่เชตตวันมหาวิหารที่กรุงสาวัตถี และเวลาที่เสด็จไปที่ราชคฤห์ก็ดี  เสด็จไปที่ไพสาลี  เสด็จไปที่ต่างๆก็ดี  ก็มีคนไปที่เชตตวันเป็นจำนวนมากและไม่พบพระพุทธเจ้าก็นำดอกไม้วางที่ประตู  พระอานนท์เห็นว่าไม่เหมาะสมต้องคอยเก็บและเอาไว้ที่คันธกุฏี  จึงกราบทูลถามพระพุทธองค์

 

        พระพุทธองค์ตรัสว่าให้ทำองค์แทนเรียกว่าอุเทสิกเจดีย์  พระอานนท์ก็คิดว่าถ้าอย่างนั้น เอาต้นโพธิ์ดีกว่าให้คนมาถวายบูชาที่ต้นโพธิ์  ก็ให้พระโมคลานะไปแยกหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยามา  ครั้งนั้นก็พระอานนท์ก็ให้พระเจ้าปเสนทิโกศลเป็นประธานในการปลูกต้นโพธิ์ นั้นเป็นอุเทสิกเจดีย์อันแรกในพระพุทธศาสนา ความละเอียดเล่าไว้ในสังเวชนียสถานทั้งสี่

 

        นั่นแสดงว่า อะไรก็ตามที่ทำให้เราน้อมรำลึกถึงพระพุทธองค์เป็นอุเทสิกเจดีย์ทั้งหมด  ดังนั้นองค์พระปฐมเจดีย์เป็นศูนย์กลางของการเคารพนพนอบ  ถ้าเป็นลักษณะของฮินดูเรียกว่าศูนย์กลางจักรวาล  ทำเลทางฮินดูเป็นทำเลเรียกว่าจอมกษัตริย์  ถ้าจัดเป็นลักษณะเป็นวัดหรือเป็นวัง  ทำให้ลักษณะที่ตรงนั้นเป็นที่เจริญ  ไม่ประสบด้วยภัยธรรมชาติทั้งปวง  ไม่เป็นอันตรายด้วยธาตุทั้ง  4   สังเกตุดูว่าเคยมีดินถล่มไหม  น้ำก็ไม่ท่วมถึงขนาดท่วมเมือง  วาตภัยก็ไม่มี  เป็นเมืองที่สงบสุข  จะไม่กระทบกระเทือนด้วยธาตุทั้ง 4 เพราะว่าเป็นศูนย์กลางของจักรวาล  และการทำการค้าก็เจริญ ต้องไปดูตลาดนครปฐมมีความเจริญอุดมสมบูรณ์  เส้นทางคมนาคมก็เจริญ  อาหารก็อร่อย  คือ  ความอุดมสมบูรณ์ได้บังเกิดขึ้นตรงดินแดนนั้น และไม่ค่อยมีเรื่องมีข่าวอะไรที่ร้ายแรง  นั่นแสดงว่าเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์ เพราะมีองค์ปฐมเจดีย์ที่สมบูรณ์เพราะว่าเป็นศูนย์กลางของจักรวาล 

 

        ไปทางจีนบ้าง อะไรที่โดดเด่นตรงนั้นคือพลัง  เราเข้าเมืองมาเราเห็นก่อนเลย  พอเราเลี้ยวเข้าเขตเมืองมา ก็เห็นองค์พระเจดีย์แล้วไม่ว่าจะมาทางรถไฟ  ทางรถยนต์ ขับรถไปเองหรือจะไปทางใด แม้แต่ล่องเรือมานครชัยศรีก็เห็นองค์พระปฐมก่อน

 

        ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าเป็นจุดที่มีพลัง  ยิ่งเห็นมากเท่าไหร่ ตรงนั้นจะมีพลังมาก  พลังตรงนั้นเป็นพลังแห่งพระรัตนตรัย คือมีพระประดิษฐานอยู่   ดังนั้นพระพุทธรูปที่เป็นประธานนั้นจึงถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก ที่เราเรียกว่าพระร่วงโรจนฤทธิ์นั้นป็นปางประทานพร  มีความหมายของคำว่าสัจจะ  พลังของตรงนี้คือวาจาศักดิ์สิทธิ์  การไปอธิฐานหรือว่าการไปไหว้พระสวดมนต์และตั้งจิตว่าเราจะกระทำสิ่งนี้ให้สำเร็จให้ได้ เป็นการตั้งสัจจะต่อตรงนั้นไม่ใช่ไปขอพร  แต่ว่าเป็นการตั้งสัจจะว่าจะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จ  นี่คือวิธีที่จะไปสักการะบูชาพระปฐมเจดีย์ก็ควรจะตั้งจิตไปอย่างนั้น

 

        ส่วนทำเลของเมืองส่งผลให้คนนครปฐมมีศีลธรรมสูงกว่าหรือไม่ ก็ต้องดูว่าทำเลที่ทำการค้าใหญ่กว่าองค์พระปฐมเจดีย์ หรือว่าเป็นทำเลของพระปฐมเจดีย์โดดเด่นกว่าทำการค้า  สมมติว่าแถวพระปฐมเจดีย์มีทำการค้าสร้างตึกสูงไปหมด  ความศักดิ์สิทธิ์ก็จะลดลง  แต่ปัจจุบันนครปฐมไม่ค่อยสร้างตึกสูงเพราะว่าที่นครปฐมพระปฐมเจดีย์นั้นใหญ่ ที่สุดแล้วจะสร้างอะไรก็ไม่เท่าแล้ว   

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง