บทความพิเศษ

 

พยากรณ์ประจำปี ๒๕๖๑ - บทนำ ตอนที่ ๒
3 ธ.ค. 2560

 

 

 

ดวงเมือง, ดวงรัตนโกสินทร์, พยากรณ์ดวงเมือง

 

ช่วงปลายปี ตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน เป็นต้นไป ช่วงที่ดาว ๕ จรเล็งลัคนาดวงเมืองนั้น เป็นช่วงเรื่องร้ายกลับเป็นดี  ทั้งลดอิทธิพลของดาวร้ายต่างๆลง

 

คุณวิเศษของดาว ๕ นั้น แม้ดาวดวงอื่นให้โทษกับลัคนา หากดาว ๕ ให้คุณเพียงดวงเดียว ก็คุ้มภัยได้

 

     “ผิว์สรรพเคราะห์มาตรหมายให้โทษแก่ลัคนาหลาย พฤหัสบดีให้คุณก็อาจคุ้มภัย”

 

ดวงเมืองจึงถือว่าอยู่ขาขึ้น แม้จะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้น ดาว ๕ นี้เดินจากราศีตุลย์เข้าพิจิก เข้าทำนอง ”เป็นแปดได้ความผิด จนน้ำจิตชัยปรา”  เข้ามรณะดวงเมืองถือเป็นมุมอับ มีคนให้ร้าย  ใส่ร้ายกันเอิกเกริก แก้ไขกันไม่หวาดไม่ไหว ทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่กับกลุ่มการเมือง ทางธุรกิจก็ไม่แพ้กัน  ค่าเงินผันผวน ธุรกิจเงินตราต่างประเทศ ต้องตรวจสอบเก็งการณ์ฟังข่าวกันให้ดี

 

ปีนี้ มีความเจริญก้าวหน้า เส้นทางคมนาคมเกิดขึ้นใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ อุทยานแห่งชาติเกิดใหม่ ที่เก่ารกร้างเลิกราไป ถึงเวลา  เปลี่ยนน้ำเปลี่ยนยุค ทั้งเหตุการณ์รอบๆ ตัว และคน

 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้เกิดการพัฒนาหลายด้านตามมา รวมถึงมีการศึกษาแบบใหม่  และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอสังหาริมทรัพย์ตามมา ใครคิดได้ก่อนก็รวยเร็ว 

 

หนี้จากวงการวิทยุโทรทัศน์มีมากจนเกิดผลเสียหาย มีมาตรการใหม่ๆ ออกมา

 

เกิดอาชญากรรมทางสื่อค้าขายทางออนไลน์มากขึ้น จนต้องมีมาตรการใหม่ๆ มายับยั้ง ก่อนที่จะมีผลเสียหายถึงประเทศชาติต่อไป

 

ความสูญเสียบุคคลสำคัญมาตั้งแต่ปลายปี ๒๕๖๐ ยังไม่หมดสิ้น ยังคงเกิดต่อเนื่องจนถึงปี ๒๕๖๑ นี้ อนิจจังไม่เที่ยง คลื่นลูกหลังเริ่มทะยอยไล่ลูกแรกแล้ว

 

สำรวจตรวจตราการทรุดของดิน กำแพงของเราให้ดี จะมีการทรุดตัว ถล่มลงในจุดต่างๆ ด้วยดินข้างใต้เป็นโพรง ดินไหล จากสาเหตุน้ำท่วม น้ำหลากในช่วงปีที่ผ่านมา

 

การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่กำลังจะมาถึงในปี ๒๕๖๑ นี้ เป็นขาขึ้น ทั้งเป็นการเปลี่ยนค่านิยม ทั้งสภาพความเป็นอยู่  เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อะไรที่คาดไม่ถึง อะไรที่นอกเหนือความคาดหมาย มีให้เห็น  ถ้าไม่ยึดติด พร้อมคิด พร้อมรับสิ่งใหม่ๆ ดำเนินชีวิต คิดบวก มีแต่คำว่ายังดีกว่า เราก็จะเป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลดีๆที่จะมีมาถึง ตลอดปี ๒๕๖๑ นี้

 

 

                  .............ษณอนงค์  คำแสนหวี 

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง