บทความพิเศษ

 

พยากรณ์ดวงเมือง ปี ๒๕๕๙ ตอนที่ ๕ โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)
13 ธ.ค. 2558

 

 

พยากรณ์ดวงเมือง ปี ๒๕๕๙ ตอนที่ ๕
โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

 

 

เดือนกรกฎาคม

          น้ำมาพายุเข้า ท่วมเป็นจุดๆ ไป ที่ต้องการกลับไม่พอใจ พืชผลผักแพง ผลไม้บางอย่างไม่ตามฤดูกาล ผู้คนมีความเชื่อผิด วงการศาสนาเสียหาย ถูกคนจ้วงจาบ ความเชื่อถือที่ต่างประเทศมีต่อเราถูกทำลาย สัญญาที่ทำกับต่างประเทศต้องรื้อฟื้นมาดูใหม่ คนดีคนเด่นถูกคนจ้องทำลาย เด็กเล็กอย่าปล่อยให้อยู่คนเดียว จะมีการไปเยือนต่างประเทศ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ แต่ทั้งยุโรป อเมริกา วุ่นวายปั่นป่วน มีผลกับตลาดหุ้น ทางเอเชียเกิดอุทกภัย

 

เดือนสิงหาคม

          มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายในเดือนนี้ เป็นความลำบากใจของผู้บริหารทั้งระดับประเทศและองค์กรใหญ่ การเงิน เศรษฐกิจ ต่างประเทศยังไม่ดี มีการเปลี่ยนแปลง วงการภาพยนตร์ ร้านอาหาร กิจการที่อยู่กับตึกแถวกระทบกระเทือน ร้านค้าต่างๆ ยอดตก หันไปรวมกลุ่มเป็นตลาดนัดย่อยๆ เป็นหย่อมไป ที่เฟื่องฟูคือ การค้าทางออนไลน์ ผู้คนพึ่งพา โทรศัพท์ แทบเลต จนต้องพัฒนาหา 5G เดือนนี้ใครมีเค้าของความแตกแยก แตกสามัคคี ในองค์กร จะเห็นภาพชัดของการแยกทางการเดิน ยังหมายถึงการปิดกิจการ และล้มเลิกกิจการ แม้กระทั่งสายการบินก็ยังมีปัญหา เกิดความแตกแยกทางความคิดเห็น

 

เดือนกันยายน

          เมื่อความเสียหายมีมากขึ้น จนถึงคำว่าทำลายล้าง หมายถึงจะมีอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆ แม้ยังเหน็ดเหนื่อยแต่ยังเห็นหนทาง การแข่งขัน แก่งแย่ง ยังน่ากลัว ถึงเศรษฐกิจของโลกยังไม่ดี แต่บ้านเรายังไปได้อยู่ ประเทศจีนยังแผ่อิทธิพลไปทั่วโลก ทั้งยังมีบทบาทเข้าไปช่วยภาวะวิกฤติ ทั้งเป็นตัวแปรที่สำคัญ ที่ทำให้เกิดความสมดุล ทั้งอำนาจทางเศรษฐกิจ และทางทหาร การค้าอาวุธ และเครื่องมือสื่อสาร ช่วงเดือนนี้อสังหาริมทรัพย์ดีมาก ต่างชาติเข้ามามีบทบาททั้งจีนและญี่ปุ่น ข้อสำคัญ เรื่องของคนแก่เป็นตัวเอก เป็นการแสวงหาดินแดนเพื่อคนชรา

จะมีโรคระบาดประจำปีอีก ต้องคอยฟังข่าวให้ดี ทั้งเกิดวิกฤติ Black September อีกครั้ง วิกฤติการณ์ของยักษ์ใหญ่สองทวีป มีผลกระเทือนไปทั่วโลกอีก



 

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง