ประสบการณ์การดูทำเลของอาจารย์

 

ฮวงโห ...มังกรของแผ่นดินจีน
22 ต.ค. 2559

 

เรื่องราวที่น่ารู้อย่างยิ่งอีกเรื่องหนึ่ง คือเรื่องของแม่น้ำ “ฮวงโห” หรือถ้าจะออกสำเนียงให้เหมือนต้นฉบับกว่านี้ ก็คือ “หวงเหอ” นั่นเอง
 
แม่น้ำ”หวงเหอ” ถือเป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมแห่งหนึ่งของโลก นอกจากนี้ ที่เราได้เรียนวิชาฮวงจุ้ย วิชาที่ว่าด้วยลม น้ำ ซึ่งน้ำนี้ก็คือลุ่มน้ำหวงเหอนี่แหละ กำเนิดมังกรในจินตนาการ ก็มาจากความคดเคี้ยวของแม่น้ำ ความอุดมสมบูรณ์ ความพิโรธโกรธเกรี้ยว ที่นำมาสู่ภัยพิบัติในรูปของอุทกภัย เป็นเรื่องราวที่ถูกแปลร่วมกับอารมณ์ของเทพเจ้า
สรุปแล้ว ตำนานพงศาวดาร ความเจริญของชาวจีนนั้น ได้รับอิทธิพลอย่างมาก จากการพัฒนาโดยลำดับของการศึกษาและให้ความสำคัญต่อระบบชลประทานของลุ่มน้ำหวงเหอ ตั้งแต่โบราณกาลนับเป็นพันพันปี จวบจนถึงปัจจุบัน
แม่น้ำหวงเหอ มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า “แม่น้ำเหลือง” เพราะพัดพาเอาดินสีเหลืองมา ซึ่งตกตะกอนจนสีของแม่น้ำเป็นสีเหลือง
 
ลักษณะพิเศษของแม่น้ำนี้ คือ จะมีน้ำท่วมเล็กประจำปี ท่วมขนาดกลางทุกสามปี และท่วมขนาดใหญ่ทุก ๑๐ ปี แม่น้ำหวงเหอให้คุณอนันต์ แต่ก็สร้างภัยมหันต์แก่ประชาชน แม่น้ำนี้ ชาวจีนทั้งรักและทั้งเกรงกลัว จนมีคำกล่าวว่า “หวงเหอสงบ โลกสันติ” โลกในที่นี้ หมายถึงจีน
 
แม่น้ำหวงเหอ เป็นแม่น้ำสายยาวอันดับสองของจีน มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาทิเบต-ชิงไห่ ในเขตกลางมณฑลชิงไห่ สูงเหนือระดับน้ำทะเล ๔,๕๐๐ เมตร ไหลผ่านมณฑลชิงไห่ เสฉวน กานซู่ หนิงเซี่ย มองโกเลียใน ซ่านซี เหอหนาน และซานตง ออกสู่ทะเลโป๋ไห่ ที่รอยต่ออำเภอเขิ่นลี่กับอำเภอลี่จิน
 
ในลุ่มแม่น้ำนี้ มีแหล่งสำคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ ซีอาน ลั่วหยาง ไคเฟิง เจิ้งโจว
 
มณฑลเหอหนานนั้น ตามแผนที่จะอยู่ช่วงปลายของแม่น้ำหวงเหอ มีลักษณะพิเศษที่ควรสังเกตคือ
 
ประการแรก การอยู่เกือบปลายของแม่น้ำที่มีความยาวกว่า ๕,๐๐๐ กิโลเมตรนั้น ดูเหมือนจะได้รับกระแสสิ้นสุดแห่งการพัดพามาร่วมกัน ตามหลักของทำเล ก่อให้เกิดกระแสแห่งการรวมตัวและสะสม ผลที่ปรากฏให้เห็น คือที่มณฑลนี้ มีประชากรถึง ๙๙ ล้านคน ตามสถิติปี ค.ศ. ๑๙๙๙ จัดเป็นมลฑลที่มีประชากรมากที่สุด
 
ประการที่สอง ที่ตั้งของมณฑล ตามแผนที จะสังเกตได้ว่าอยู่ใจกลางของประเทศ ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของประเทศ ตามหลักพิชัยสงคราม ถือเป็นท้องมังกรด้วย กลายเป็นศูนย์กลางของทุกอย่าง ทั้งรถไฟ ถนน และเป็นที่ๆ ต่างประเทศมาลงทุนกันมาก เป็นตลาดใหญ่ โบราณมีคำกล่าวว่า “ได้เหอหนาน เหมือนได้ทั้งประเทศ”
 
ประการที่สาม เนื่องจากเป็นท้องมังกร จึงเป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรมด้วย มณฑลเหอหนานมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า ๕,๐๐๐ ปี เป็นแหล่งกำเนิดชนชาติจีน มีสถานที่และวัตถุโบราณมากมาย ในบรรดาเมืองหลวงโบราณเจ็ดแห่งของจีน อยู่ในเหอหนานถึง ๓ แห่ง คือ ลั่วหยาง ไคเฟิง และอานหยัง นอกจากนี้ ยังมีวัดเส้าหลิน ถ้ำหลงเหมิน และวัดม้าขาว ที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์
 
ประการที่สี่ ตามหลักว่าด้วยทำเล หากที่ใดสามารถเป็นจุดศูนย์รวม เปรียบเสมือนจุดมังกรหรือท้องมังกร ที่นั่นมักจะอุดมด้วยแร่ธาตุ มณฑลเหอหนานก็เช่นกัน อุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆ คือ ถ่านหิน น้ำมันปิโตรเลียมและแก๊สธรรมชาติ มีแร่ทองคำเป็นอันดับสองของประเทศ และมีแร่ธาตุอื่นๆ อีกมาก
 
ประการที่ห้า เมื่อเป็นปลายของแม่น้ำหวงเหอ จึงเป็นแหล่งใหญ่ของผลิตผลทางการเกษตร ด้วยลุ่มแม่น้ำหวงเหอมีดินอุดมสมบูรณ์
 
ข้อด้อยหรือจุดอ่อนที่เกี่ยวกับทำเลที่ไม่ควรมองข้ามก็คือ มณฑลเหอหนานอยู่ปลายของแม่น้ำหวงเหอก่อนไหลลงสู่ทะเลโป๋ไห่ ถ้าเรามองว่า แม่น้ำคือมังกร ปลายทางของแม่น้ำอาจเปรียบได้กับหางมังกร แม้ว่าสุดปลายจะเป็นที่งอก อันแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ แต่ไม่อาจลบล้างจุดเสียของความเป็นปลายหางมังกร
 
ดังนั้น จะสังเกตวงจรประวัติศาสตร์ได้ว่า ผู้ที่เป็นฮ่องเต้ ที่ตั้งเมืองหลวงอยู่ ลั่วหยาง ไคเฟิง มักจะขาดสติ ลุ่มหลงในสุรานารี อ่อนแอ ตกอยู่ในอำนาจของขันทีในบั้นปลายเสียทุกรายไป
 
ราชวงศ์ฮั่นตอนปลาย มีราชธานีอยู่ที่ลั่วหยาง เกิดเรื่องราวแต่งแยกเป็นสามก๊ก วุ่นวายอยู่นานปี
 
ราชวงศ์สุย มีกษัตริย์เพียงสองพระองค์ องค์ที่สองลุ่มหลงสุรานารี แต่ก็เป็นผู้ริเริ่มขุดคลอง”ต้าหยุนเหอ” เชื่อมภาคเหนือและภาคใต้ เพียงเพื่อต้องการไปชมสาวๆ ที่หยางโจว เป็นทรราชที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า
 
ราชวงศ์ซ้องเหนือ ตั้งราชธานีอยู่ที่ไคเฟิง เป็นที่เกิดวีรบุรุษรวมทั้งเปาบุ้นจิ้น ต้องคอยประคับประคองแผ่นดินที่ตกอยู่ในมือฮ่องเต้ที่อ่อนแอ
 
ใครที่คิดจะลงทุนที่มลฑลเหอหนาน ก็ศึกษาข้อมูลทางทำเลดังกล่าวข้างต้นให้ดีนะคะ จะได้ประสพผลสำเร็จตั้งแต่เริ่มวางแผน สวัสดีคะ
 
 
ฮวงโห, หวงเหอ, แม่น้ำเหลือง, ๙ิงไห่, กานซุ๋, ลั่วหยาง, ไคฟง, เหอหนาน, ทำเลมังกร
 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
  • สาระจากเมืองมังกร ตอนที่ 66 การสร้างวัดม้าขาว ตอน 2 โดย อาจารย์แอน
  • สาระจากเมืองมังกร ตอนที่ 65 การสร้างวัดม้าขาว โดย อาจารย์แอน
  • สาระจากเมืองมังกร ตอนที่ 59 นโยบายการปกครองประเทศของราชวงศ์ฮั่น โดย อาจารย์แอน
  • สาระจากเมืองมังกร ตอนที่ 18 เปาสือ ยิ้มพันตำลึงทอง โดย อาจารย์แอน
  • สาระจากเมืองมังกร ตอนที่ 2 กำเนิดมนุษย์ เทพหนี่วา จักรพรรดิฝูซี
  • สาระจากเมืองมังกร ตอนที่ 1 ฮวงโห แม่น้ำเหลือง สายน้ำแห่งอารยธรรม
  • ทำเลมังกร
  • ทำเลอะไร ที่ทำให้ราชวงศ์แมนจูล่มสลาย ในสมัยพระนางซูสีไทเฮา
  • ประสบการณ์ฮวงจุ้ยจากอาจารย์แอน ตอนที่ 1/4
  • ประสบการณ์ฮวงจุ้ยจากอาจารย์แอน ตอนที่ 1