ภาพกิจกรรม

 

เฉินตู - ฉงชิ่ง วันที่ 9 ธันวาคม 2554
18 ม.ค. 2555