ภาพกิจกรรม

 

มองโกเลีย วันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๔ ปักกิ่ง-ต้าถง
26 ก.ค. 2554