ภาพกิจกรรม

 

รถไฟสายด่วน ความเร็วสูง เมืองกวางเจา วันที่ 17 พฤษภาคม 2554
19 พ.ค. 2554