ภาพกิจกรรม

 

อู่ตังซาน ยอดจินติ่ง หอกระเรียนเหลือง วันที่ 16 พฤษภาคม 2554
19 พ.ค. 2554