ภาพกิจกรรม

 

มอบสิ่งของให้หน่วยทหาร กองพลที่ 7 แม่ฮ่องสอน 18-20 ธันวาคม พ.ศ.2558
18-20 ธันวาคม พ.ศ.2558