ภาพกิจกรรม

 

กองพลทหารราบที่ 7 เชียงใหม่ - 10-11 ตุลาคม พ.ศ.2558
10-11 ตุลาคม พ.ศ.2558