ภาพกิจกรรม

 

ง้อไบ๊ 18-22 กันยายน พ.ศ.2558 - วันที่ 21 วัดเสินสุ่ย งานมงคลอายุวัฒนะ ทำความสะอาดวัด
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2558