ภาพกิจกรรม

 

พิธีถวายพระพุทธรูปปางสมาธิ วัดมอสวรรค์เทพนิมิต และเครื่องเวชภัณฑ์แก่สถานีอนามัย วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2556
1 เม.ย. 2556