ภาพกิจกรรม

 

พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก ๓๒ นิ้ว วันเสาร์ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕/1
29 ธ.ค. 2555