ภาพกิจกรรม

 

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ เพชรบุรี วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2555
9 ต.ค. 2555