ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์

 

คุณสมบัตินักพยากรณ์
17 ก.ย. 2553

 

โดย...อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อ,แอน)

นักโหราพยากรณ์ที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติของ "พหูสูต คือ อ่านให้มาก และค้นคว้าให้มาก"  เพื่อเป็นประสบการณ์และการจดจำ โดยการศึกษาดวงของคนรอบ ๆ ตัวก่อน เพื่อเป็นการตรวจสอบความแม่นยำของตัวเราเอง นอกจากนั้นควรจะศึกษาพฤติกรรมเปรียบเทียบกับดวงดาว และศึกษาดวงของคนภายในครอบครัวไปสักระยะหนึ่งก่อน จนคิดว่ามีความรู้แตกฉานดีแล้วว่า ดวงดาวแต่ละดวงพอเข้ามาอยู่ในดวงของคนในครอบครัวเราแล้วมีความหมายว่าอย่างไร แล้วศึกษาดวงของคนใกล้ชิด ดวงของเพื่อน และกระจายออกไปเรื่อย ๆ และยังต้องมีการศึกษาค้นคว้าไปในขณะเดียวกันด้วย รวมถึงยังต้องประกอบไปด้วยความเมตตาและไม่ควรใช้ถ้อยคำที่เป็นคำพูดที่ร้าย แล้วจะต้องพยายามเปลี่ยน เพราะถ้าเราถือศีลแล้วคำพูดของเรานั้นก็จะมีผล

นอกจากนี้พึงให้ความเคารพบุคลในทางเดียวกัน ให้ความเคารพตามอาวุโส ไม่มีการลบหลู่ หรือเกทับวิชากัน เมื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกันก็ถือว่าเป็นครูของตนหมด อย่างนี้จะมีแต่ความเจริญวิชาก็ไม่เสื่อม หากมีใครมาปรึกษาว่าหลักวิชาของท่านนั้นท่านนี้ถูกต้องหรือไม่ ก็อย่าพยายามแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ควรแนะนำให้ไปปรึกษาท่านเดิม เพราะ โดยปรกติ หลักวิชาแต่ละวิชาอาจใช้ไม่เหมือนกัน แม้จะเริ่มหรือมีวิธีที่ต่างกันแต่ท้ายสุดก็อยากให้ผู้รับวิชานี้ประสพความสำเร็จตามที่หวังเหมือนกัน

นี่คือ คุณสมบัติของโหราจารย์ที่พึงเคารพและปฏิบัติตาม 

 

 

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง