รายการสืบสานศาตร์โบราณ

 

พระเคราะห์เรือนนอก-พระเคราะห์เรือนใน ตอน 3
30 ก.ค. 2555

 

 

 

 

พระเคราะห์เรือนนอก-พระเคราะห์เรือนใน ตอน 3 โดย อาจารย์แอน - ษณอนงค์ คำแสนหวี