บทความพิเศษ

 

“เถาจูกง” 陶朱公 เทพเจ้าแห่งการค้า ตอนที่ 4
13 เม.ย. 2559

 

บัญญัติข้อที่สี่ “จัดร้านค้าให้เป็นระเบียบอยู่เสมอ”

 

ข้อนี้มีรายละเอียดที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษพอๆกับสามข้อแรก เพราะไม่ใช่เพียงแต่จัดร้านค้าให้สวยงามเป็นระเบียบเท่านั้น แต่ยังมีเนื้อหาที่ต้องใส่ใจและพิจารณาหลายประการเหมือนกัน เพราะความเป็นระเบียบนั้น แสดงถึง “มืออาชีพ” และมีคำว่า “สามารถควบคุม” ซึ่งหมายถึง ความรุ่งเรืองของกิจการด้วย ความมีระเบียบนั้นรวมถึง “คน ของ และสถานที่”

 

เริ่มต้นที่ความมีระเบียบในการวางแผนและจัดการภายใน ที่หมายถึง “คน” คือการวางเรียงลำดับโดยมีระบบตั้งแต่ วางคนตามลักษณะงานภายใต้หัวหน้า หัวหน้าขึ้นกับผู้จัดการ ผู้จัดการขึ้นกับฝ่าย ฝ่ายขึ้นกับกรรมการผู้จัดการ ไม่ว่าจะเป็นกิจการใด เล็กใหญ่แค่ไหน ก็ควรมีผู้รับผิดชอบโดยลำดับ และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบต่างกันไป เหมือนกับการจัดทัพที่มีตั้งแต่หัวหมู่ นายพัน นายหมื่น จนถึงแม่ทัพ มีทั้งความรับผิดชอบงานเสบียง การครัว การคลัง (หมายถึงการบัญชี) รวมทั้งการดูแลคน

 

การดูแลกองทัพเช่นนี้ มีมาตั้งแต่ยุคชุนชิว จนมาถึงสมัยราชวงศ์ฮั่น โดยเฉพาะยุคสามก๊ก มีปรากฎชัดตอนเล่าปี่มอบกองทัพให้ขงเบ้งดูแล ลักษณะการดูแลกองทัพนั้น คือการบริหารจัดการนั่นเอง เถาจูกงได้นำลักษณะการจัดทัพมาใช้ในการค้าและบัญญัติเป็นกฎทองในการทำธุรกิจ

 

ดังนั้น ในเรื่องธุรกิจหรือการค้า ไม่ว่าใหญ่เล็ก ก็ต้องจัดระเบียบของบุคลากร แบ่งให้ชัดเจนในความรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นด้านสินค้า บัญชี บุคคล จนกระทั่งถึงการดูแลร้านค้าสถานที่

 

การจัดระเบียบในด้านบุคคลนั้น จะรวมไปถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงาน ทั้งนี้ เมื่อจัดระเบียบของหน้าที่รับผิดชอบไปแล้ว สามารถรู้ได้ถึงความสามารถในการทำงาน และมีมาตรการปรับปรุงไปได้ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังสามารถรู้ได้ถึงการประสานงานระหว่างกันในบริษัท หรือการประสานสัมพันธ์กับลูกค้า รู้ได้ถึงความบกพร่องภายในบริษัทและปรับปรุงให้เกิดความเจริญอยู่เสมอ

 

ต่อไป เป็นการจัดระเบียบของสินค้าในร้าน ตั้งแต่ร้านเล็กจนถึงร้านใหญ่ ความเป็นระเบียบเป็นเรื่องสำคัญ เพราะสินค้ามีทั้งใหม่และเก่า และมีแต่มากขึ้นตามวันเวลาที่ทำการค้า ยิ่งเป็นบริษัทใหญ่ ก็ต้องมีสต๊อกของ ดังนั้น ความมีระเบียบในการจัดเก็บ หรือการจัดวาง จัดโชว์หน้าร้าน ต้องใส่ใจพิถีพิถัน รู้ที่รู้ทาง ดังคำโบราณที่ว่า “หายก็รู้ ดูก็งามตา”  และถ้าหากเป็นบริษัททั่วไป คือการจัดระเบียบของทรัพย์สินที่มีอยู่ รวมทั้งเอกสารต่างๆด้วย ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับความรับผิดชอบของบุคลากรในหน้าที่ที่ต่างกันนั้นด้วย

 

การจัดระเบียบสินค้า ทำให้รู้คุณภาพของสินค้า ของเก่าจะลดราคา หรือจะปรับปรุงคุณภาพของสินค้า ย่อมเกิดจากความรู้จริงในสินค้าที่เรามี การเป็นเจ้าของสินค้า หรือเจ้าของบริษัท จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักสินค้า รู้รายละเอียดถึงข้อดีข้อเสีย ข้อดีข้อด้อย จุดอ่อนจุดด้อย ข้อบกพร่อง หรือจะมีคุณภาพเพียงใด ทั้งนี้เกิดจากการจัดระเบียบของสินค้า แบ่งแยกประเภท การเพิ่มหรือลด หรือนโยบายของบริษัท จึงเกิดจากความรู้จริงในสินค้าของตนทั้งสิ้น จึงต้องเอาใจใส่ในข้อนี้เป็นพิเศษ เพราะการมีสินค้ามากและมีคุณภาพดี จะนำมาซึ่งความต้องการของตลาด การปรับปรุงคุณภาพของสินค้าอยู่เสมอ จะนำมาซึ่งความนิยมของลูกค้า สามารถเผยแพร่เครือข่ายการขายไปได้ไกล และนำมาซึ่งความรุ่งเรืองอันยาวนานของบริษัท

 

สินค้าที่ต้องอาศัยการโชว์ ควรจัดหมวดหมู่ จัดระเบียบของสินค้า และแม้กระทั่งการเดินชมสินค้า ก็ต้องจัดทางให้ลูกค้าเดิน ความหมายคือ เริ่มต้นจากจุดใดที่จะชมสินค้าและนำมาซึ่งการซื้อด้วยความพอใจของลูกค้าในที่สุด

 

ท้ายสุด คือการจัดระเบียบในเรื่องของสถานที่ ซึ่งรวมทั้งภายในและภายนอก ทำเลจึงเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายใน นับตั้งแต่ทางเข้าของรถยนต์ ที่จอดรถ มุมของสวนหย่อม การสร้างความประทับใจในด้านสถานที่เป็นสิ่งสำคัญ นับตั้งแต่ประตูทางเข้า ด้วยสายตาที่ปะทะ และหน้าตาของร้านค้าบริษัท จะจำแนกลูกค้ารวมถึงกำหนดจำนวนของลูกค้าด้วย ภายในร้านค้าหรือบริษัทโชว์รูมต้องจัดสถานที่ที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ตั้งแต่ประตูกว้างขว้าง จุดต้อนรับ ห้องประชุม ที่โชว์สินค้า เป็นต้น 


สำหรับสถานที่สำหรับร้านค้าทั่วไป ต้องคำนึงถึงความพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ สถานที่ต้องสะดุดตา บอกถึงจุดเด่นของสินค้า ที่จอดรถ ประตูทางเข้า ทัศนียภาพทั้งภายในและภายนอก ความรื่นรมย์ในการชมสินค้า บวกกับการต้อนรับจากเจ้าของร้าน จะนำมาซึ่งความประทับใจและกล่าวถึงปากต่อปากต่อไป

 

"จัดบ้านเป็น ก็จัดร้านค้าได้นะคะ จัดร้านค้าได้ ก็จัดคนได้ และวางแผนการตลาดได้ในที่สุด" 

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
  • ไซซี (ดวงประเทียบ)
  • สาระจากเมืองมังกร ตอนที่ 58 บั้นปลายของหญิงงาม โดย อาจารย์แอน
  • สาระจากเมืองมังกร ตอนที่ 57 เรื่องราวของหวังเจาจวิน โดย อาจารย์แอน
  • สาระจากเมืองมังกร ตอนที่ 20 ไซซี และการล่มสลายของแคว้นอู๋ โดย อาจารย์แอน
  • เถาจูกง - ฟ่านหลี่ ตอนที่ ๒
  • เถาจูกง - ฟ่านหลี่ ตอนที่ ๑
  • “เถาจูกง” 陶朱公 เทพเจ้าแห่งการค้า ตอนที่ 10
  • “เถาจูกง” 陶朱公 เทพเจ้าแห่งการค้า ตอนที่ 9
  • “เถาจูกง” 陶朱公 เทพเจ้าแห่งการค้า ตอนที่ 8
  • “เถาจูกง” 陶朱公 เทพเจ้าแห่งการค้า ตอนที่ 7