บทความพิเศษ

 

“เถาจูกง” 陶朱公 เทพเจ้าแห่งการค้า ตอนที่ 2
13 เม.ย. 2559

 

บัญญัติข้อที่ 2 “ลูกค้าทุกคนคือคนสำคัญต้องรู้จักต้อนรับ”

 

ความจริงหัวข้อนี้ ดูผิวเผินเป็นข้อง่ายๆ ที่พ่อค้านักธุรกิจทั้งหลายตระหนักดีอยู่แล้ว แต่การต้อนรับในที่นี้ มีความหมายตั้งแต่การเตรียมการวางแผนการขายเป็นลำดับขั้นตอน

 

ประการแรก ต้องมั่นใจในคุณภาพของสินค้า เพื่อเกิดความมั่นใจในการพูดเชิญชวน และพร้อมที่จะบริการหลังการขายทุกรูปแบบ

 

ประการที่สอง เมื่อลูกค้ามาถึง เราต้องต้อนรับขับสู้ด้วยกริยาที่เต็มใจ มีมารยาท สุภาพอ่อนน้อม เป็นมิตร

 

ประการที่สาม บริการในลักษณะดูแล เอาความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เรียกได้ว่า บริการทุกอย่างและทำได้ทุกอย่างตามที่ลูกค้าต้องการ หรือเอาความต้องการของลูกค้าเป็นหลักเสมอ

 

ประการที่สี่ ต้องมีสินค้าหรือปรับสินค้าตามราคาที่ลูกค้าพึงใจ

 

ประการที่ห้า เงื่อนไขการชำระเงินต้องเป็นที่พอใจของลูกค้า กล่าวคือ ต้องมีวิธีการที่จะรู้ความสามารถในการชำระ ตลอดถึงบริการให้ความสะดวกในการชำระเงิน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเครดิตสินเชื่อ ผ่อนชำระเป็นงวด และราคาต้องเป็นธรรม และต้องไม่โกรธเมื่อมีการต่อรอง เพราะบางทีลูกค้าจะสนุกสนานในการต่อรองมากกว่าจะมุ่งหวังให้ได้ราคาถูก

 

ประการที่หก สิ่งสำคัญที่สุด อย่าดูถูกลูกค้า ไม่ว่าจะแก่ไป เด็กไป ซอมซ่อไป หรือพูดจาไม่เข้าหู หรือลูกค้าการศึกษาน้อย เป็นต้น

 

ประการที่เจ็ด ลูกค้าต้องการสิ่งใด จัดหาให้ได้เสมอ แม้บางครั้งอาจไม่ใช่สินค้าของบริษัทห้างร้านของเรา แต่เราสามารถจัดหาให้ลูกค้าของเราได้ เป็นการอำนวยความสะดวก ทั้งเป็นการสร้างพันธมิตรในการค้าอีกด้วย

 

ประการที่แปด การส่งสินค้าก็เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง หากมีการสั่งสินค้าแล้ว สินค้านั้นส่งถึงมือผู้รับได้อย่างรวดเร็วทันทีเหมือนรู้ใจ จะทำให้ลูกค้าประทับใจ นำมาซึ่งการแนะนำปากต่อปาก

 

ประการที่เก้า ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาได้เปรียบ เรามีกำไรน้อยหรือเราให้ราคาอย่างนี้เป็นพิเศษ คืออย่าไปตั้งราคาตายตัว ควรยืดหยุ่นหรือยอมกำไรน้อยแต่ขายให้ได้จำนวนมาก ความหมายก็คือทำให้ลูกค้าพอใจ

 

ประการที่สิบ สร้างสมความเชื่อถือ รักษาคำพูด และสร้างความสนิทสนมให้ลูกค้าไว้วางใจ ทำให้ลูกค้าต้องคิดถึงเราคนแรกเมื่อต้องการสินค้า และเป็นที่ปรึกษาของลูกค้าในเรื่องของสินค้าได้ตลอดเวลา

 

จะเห็นได้ว่า “การบริการลูกค้า”  คำเดียว แตกแขนงออกไปและมีรายละเอียดอีกมากมาย โดยสรุปคือ การบริการที่ดี ประกอบไปด้วยการวางแผนเสมือนตาข่ายที่ดักลูกค้าด้วยบริการที่ประทับใจทั้งสิบประการ

 

สิบประการนี้ดูว่าง่าย แต่เราอาจทำไม่ครบ เพราะเราบวกความพอใจของตัวเราไปด้วย แต่หากรักการค้า ทำการค้าเพียงอย่างเดียวไม่ใช่อาชีพเสริม คงต้องตัดความพอใจและความขี้เกียจของเราออกไปก่อน แต่ถ้าเป็นอาชีพเสริมก็ไม่ต้องทำให้ครบ และถ้าเราไม่ได้เป็นเถ้าแก่ แต่เป็นฝ่ายขาย เราก็จะเป็นนักขายที่ประสบความสำเร็จถ้าทำได้ครบสิบประการนี้ 

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
  • ไซซี (ดวงประเทียบ)
  • สาระจากเมืองมังกร ตอนที่ 58 บั้นปลายของหญิงงาม โดย อาจารย์แอน
  • สาระจากเมืองมังกร ตอนที่ 57 เรื่องราวของหวังเจาจวิน โดย อาจารย์แอน
  • สาระจากเมืองมังกร ตอนที่ 20 ไซซี และการล่มสลายของแคว้นอู๋ โดย อาจารย์แอน
  • เถาจูกง - ฟ่านหลี่ ตอนที่ ๒
  • เถาจูกง - ฟ่านหลี่ ตอนที่ ๑
  • “เถาจูกง” 陶朱公 เทพเจ้าแห่งการค้า ตอนที่ 10
  • “เถาจูกง” 陶朱公 เทพเจ้าแห่งการค้า ตอนที่ 9
  • “เถาจูกง” 陶朱公 เทพเจ้าแห่งการค้า ตอนที่ 8
  • “เถาจูกง” 陶朱公 เทพเจ้าแห่งการค้า ตอนที่ 7