รายการธรรมะวาทีกับอาจารย์แอน

 

ธรรมะวาที ตอนที่ 72 - ควรแบ่งเวลาอย่างไร ระหว่างการทำงานกับการปฏิบัติธรรม
6 ก.พ. 2555

 

 

 

 

ธรรมะวาที กับ อาจารย์แอน - ษณอนงค์ คำแสนหวี ตอนที่   72   

ควรแบ่งเวลาอย่างไร ระหว่างการทำงานกับการปฏิบัติธรรม