รายการธรรมะวาทีกับอาจารย์แอน

 

ธรรมะวาที ตอนที่ 71 - การเริ่มปฏิบัติธรรมแบบง่ายๆ ทำอย่างไร...
6 ก.พ. 2555

 

 

 

 

ธรรมะวาที กับ อาจารย์แอน - ษณอนงค์ คำแสนหวี ตอนที่   71  

 การเริ่มปฏิบัติธรรมแบบง่ายๆ ทำอย่างไร...