รายการธรรมะวาทีกับอาจารย์แอน

 

ธรรมะวาที ตอนที่ 69 - ความหมายของรูป นาม สมมติ และวิมมุติ
6 ก.พ. 2555

 

 

 

 

ธรรมะวาที กับ อาจารย์แอน - ษณอนงค์ คำแสนหวี ตอนที่   69

ความหมายของรูป นาม สมมติ และวิมมุติ