รายการธรรมะวาทีกับอาจารย์แอน

 

ธรรมะวาที ตอนที่ 68 - เวไนยสัตย์ และดอกบัวสี่เหล่า เราอยู่เหล่าไหน
25 ม.ค. 2555

 

 

 

 

ธรรมะวาที กับ อาจารย์แอน - ษณอนงค์ คำแสนหวี ตอนที่  68

เวไนยสัตย์ และดอกบัวสี่เหล่า เราอยู่เหล่าไหน