รายการธรรมะวาทีกับอาจารย์แอน

 

ธรรมะวาที ตอนที่ 66 - กราบไหว้บูชาองค์จำลองพระสงฆ์ มีอานิสงค์อย่างไร
25 ม.ค. 2555

 

 

 

 

ธรรมะวาที กับ อาจารย์แอน - ษณอนงค์ คำแสนหวี ตอนที่ 66

กราบไหว้บูชาองค์จำลองพระสงฆ์ มีอานิสงค์อย่างไร