รายการธรรมะวาทีกับอาจารย์แอน

 

ธรรมะวาที ตอนที่ 65 - ปฏิบัติธรรมที่บ้านกับที่วัด ได้บุญต่างกันอย่างไร
25 ม.ค. 2555

 

 

 

 

ธรรมะวาที กับ อาจารย์แอน - ษณอนงค์ คำแสนหวี ตอนที่ 65

ปฏิบัติธรรมที่บ้านกับที่วัด ได้บุญต่างกันอย่างไร