รายการธรรมะวาทีกับอาจารย์แอน

 

ธรรมะวาที ตอนที่ 64 - คนดีถูกรังแก คนชั่วเข้มแข็ง ผิดหลักพุทธศาสนาหรือไม่
13 ม.ค. 2555

 

 

 

 

ธรรมะวาที กับ อาจารย์แอน - ษณอนงค์ คำแสนหวี ตอนที 64

คนดีถูกรังแก คนชั่วเข้มแข็ง ผิดหลักพุทธศาสนาหรือไม่