รายการธรรมะวาทีกับอาจารย์แอน

 

ธรรมะวาที ตอนที่ 63 - อยากปฏิบัติธรรมเริ่มต้นที่ตรงไหน
13 ม.ค. 2555

 

 

 

 

ธรรมะวาที กับ อาจารย์แอน - ษณอนงค์ คำแสนหวี ตอนที่ 63    

อยากปฏิบัติธรรมเริ่มต้นที่ตรงไหน