บทความพิเศษ

 

ต้นมะยม
3 ม.ค. 2557

 

 

ต้นมะยม

 

 

 

ตามชื่อก็นิยมปลูกเพื่อให้เป็นที่นิยม แล้วอีกแง่หนึ่ง ต้นมะยมก็จะเป็นไม้ยมฑัณฑ์ของพระยม ชื่อไปพ้องกัน มุ่งเน้นในอำนาจขับไล่พวกภูตผีปีศาจด้วย ซึ่งเป็นตำนานเดิม สมัยก่อนบ้านใครที่มีผึ้งมาเกาะทำรังต้นมะยมก็เชื่อกันว่า เจ้าของบ้านจะมีความสุขความเจริญ ปกติเกาะบ้านก็ว่าดีแล้ว เกาะมะยมอีกยิ่งดีไปใหญ่ ขี้ผึ้งจากรังผึ้งจากต้นมะยมก็สามารถนำไปทำขี้ผึ้งสีปากก็เชื่อว่าเป็นมหานิยม
 

มะยมมีรสเปรี้ยว ดังนั้นการปลูกต้นมะยมไม่ควรปลูกไว้ทางด้านทิศตะวันตก หรือตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่ดิน เพราะว่า 2 ทิศนี้เป็นธาตุทอง รสเปรี้ยวเป็นธาตุไม้ซึ่งขัดกัน และจะทำให้เมล็ดมะยมไม่สวยและมีขนาดเล็ก และยังให้ผลในเรื่องความขัดแย้งแทนที่จะเป็นเมตตามหานิยม เพราะฉะนั้นต้องดูทิศที่จะปลูกด้วย ทิศที่ดีคือทางด้านทิศตะวันออก และตะวันออกเฉียงใต้ 

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง