บทความพิเศษ

 

ต้นมะขาม
3 ม.ค. 2557

 

 

ต้นมะขาม

 

คนไทยตามประเพณีเชื่อว่า ตามตำราให้ปลูกต้นมะขามไว้หน้าบ้าน จะทำให้เกิด ตบะเดชะ เป็นที่ยำเกรงของคนทั่วไป โจรผู้ร้ายจะอยู่ห่างไม่มาแวะเวียน ถือว่ามะขามไปพ้องกับความน่าเกรงขามนั่นเอง เหล่านี้คือตำราของไทย เหมาะกับบ้านที่มีผู้ชายที่เป็นทหาร ตำรวจ หรือทำหน้าที่ต้องใช้เดช ใช้อำนาจ แต่ถ้าหากไปอยู่ในบ้านที่มีแต่ผู้หญิง หรือเป็นคหบดี ค้าขายธรรมดาก็คงไม่เหมาะเช่นเดียวกัน และสอดคล้องกับทางจีนที่ถือว่าเป็นไม้หนาม

  

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง