กรณีศึกษาฮวงจุ้ย

 

เจดีย์ชเวดากอง
14 ก.พ. 2555

 

ชเวดากอง, เชงสอบู, ศูนย์กลางจักรวาล, ทักษา, พระธาตุประจำปีมะเมียชเวดากอง, เชงสอบู, ศูนย์กลางจักรวาล, ทักษา, พระธาตุประจำปีมะเมีย

 

โดย...อาจารย์แอน (ษณอนงค์ คำแสนหวี)

 

ชเวดากองเป็นพระเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของพม่า มีอายุเก่าแก่ตั้งแต่สมัยพุทธกาล ได้รับการบูรณะจากกษัตริย์พม่าเกือบทุกพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระนางเช็งสอบูที่ถวายทองบรรจุยอดพระเจดีย์ หนักถึง ๔๐ ชั่ง และพระเจ้าบุเรงนอง ก็ถวายทองเป็นจำนวนที่ไม่น้อยไปกว่ากัน

 

ชเวดากอง, เชงสอบู, ศูนย์กลางจักรวาล, ทักษา, พระธาตุประจำปีมะเมีย

 

ชเวดากอง, เชงสอบู, ศูนย์กลางจักรวาล, ทักษา, พระธาตุประจำปีมะเมีย

 

ชเวดากอง, เชงสอบู, ศูนย์กลางจักรวาล, ทักษา, พระธาตุประจำปีมะเมีย

 

เป็นการสร้างแบบศูนย์กลางจักรวาล และระบบทักษา มีพระประจำวันเกิดอยู่รอบๆเจดีย์  พระเจดีย์บรรจุพระเกศาธาตุ เป็นพระธาตุประจำปีมะเมีย แต่ก็เป็นที่สักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก

 

ชเวดากอง, เชงสอบู, ศูนย์กลางจักรวาล, ทักษา, พระธาตุประจำปีมะเมียอาจารย์หม่า, ซินแสภาณุวัฒน์, หมอช้าง, หมอลักษณ์, อาจารย์มาศ, อาจารย์แอน, ชเวดากองชเวดากอง, เชงสอบู, ศูนย์กลางจักรวาล, ทักษา, พระธาตุประจำปีมะเมีย

 

แสดงให้เห็นว่า ชาวพม่าให้ความสำคัญ และมีความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์นับแต่โบราณกาล